Kardia-appens tjenestevilkår

Nettstedet alivecor.com (“Siden”) tilhører AliveCor, Inc. (“AliveCor“, “vi” eller “oss”). AliveCor gir deg rett til å bruke siden, våre programvareapplikasjoner, inkludert uten begrensning Kardia (kollektivt “Programvare” eller “App”), og tjenester levert gjennom siden eller programvare (sammen “Tjenesten”), underlagt vilkår og betingelser for bruk (“Tjenestevilkår”) forklart nedenfor. Begrepet “deg” refererer til personen som besøker siden.

LES DISSE TJENESTEVILKÅRENE NØYE. VED Å KLIKKE “GODTA” ELLER VED Å FÅ TILGANG TIL TJENESTEN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV TJENESTEVILKÅRENE. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE TJENESTEVILKÅRENE, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN. VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE ELLER VED Å BRUKE TJENESTEN BEKREFTER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER, INKLUDERT PERSONVERNERKLÆRINGEN (SAMMEN “VILKÅRENE”). Hvis du ikke er kvalifisert, eller ikke godtar vilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke tjenesten.

DENNE TJENESTEN ER TILGJENGELIG FOR KARDIA-BRUKERE I USA, AUSTRALIA, ARUBA, CANADA, FRANKRIKE, TYSKLAND, HONGKONG, INDIA, IRLAND, ITALIA, JAMAICA, NEDERLAND, SPANIA, TRINIDAD OG TOBAGO OG STORBRITANNIA. TJENESTEN ER KUN MENT Å REGISTRERE, VISE, LAGRE OG SENDE ELEKTROKARDIOGRAMMER (“EKG-DATA”). DU, SOM BRUKER AV TJENESTEN, ER ANSVARLIG FOR EKG-DATA SOM REGISTRERES OG LAGRES AV TJENESTEN. TJENESTEN ER IKKE MENT Å DIAGNOSTISERE NOEN HJERTELIDELSE ELLER AUTOMATISK VARSLE HELSEPERSONELL ELLER PASIENTER OM POTENSIELT ALVORLIGE HJERTE- ELLER HJERTE- OG KARSYKDOMMER ELLER ARYTMI. TJENESTEN ER IKKE MENT FOR KONTINUERLIG OVERVÅKING, OG VI GARANTERER IKKE SVAR FRA LEGE(R) PÅ MELDINGER SOM LEGGES UT ELLER MEDISINSKE HENDELSER SOM RAPPORTERES GJENNOM TJENESTEN. SELV OM ALIVECOR KAN GJØRE DET MULIG FOR DEG Å BRUKE EN VALGFRI EKG-TOLKNINGSTJENESTE ELLER KOBLE KONTOEN DIN TIL HELSEPERSONELL GJENNOM VÅR KARDIA PRO-TJENESTE, ER DET IKKE SLIK AT ALIVECOR AUTOMATISK GJENNOMGÅR, OVERVÅKER, EVALUERER ELLER ANALYSERER INFORMASJON GENERERT FRA TJENESTEN. DET ER DITT ANSVAR Å PRESENTERE DINE MEDISINSKE DATA TIL LEGEN DIN FOR PASSENDE ANALYSE OG DIAGNOSE.

Med mindre du er en bruker som befinner seg i en jurisdiksjon som forbyr eksklusiv bruk av voldgift for tvisteløsning, legger disse vilkårene opp til at alle tvister mellom deg og AliveCor løses gjennom BINDENDE VOLDGIFT. DU GODTAR Å GI FRA DEG DIN RETT TIL Å GÅ RETTENS VEI for å hevde eller forsvare dine rettigheter etter denne kontrakten, med unntak av saker som kan bringes til forliksrådet. Dine rettigheter blir avgjort av en NØYTRAL MEKLINGSMANN og IKKE en dommer eller jury, og kravene dine kan ikke fremsettes som et gruppesøksmål. Se avsnittet ‎24 (“Tvisteløsning og voldgift”) for detaljer om din avtale for megling av tvister med AliveCor.

 1. Bruk av tjenesten. Tjenesten har kun til hensikt å la deg laste opp, vise, dele data med helsepersonell og bruke visse data som er relevante for dette og som gjøres tilgjengelig av tjenesten. Du kan ikke ha tilgang til eller bruke tjenesten til noe annet formål. Du kan bruke tjenesten, inkludert data presentert til deg på eller av tjenesten, eller som AliveCor er vert for eller lagrer for deg, til lovlige og passende formål på dine egne vegne, og med forbehold om full etterlevelse av disse vilkårene og andre retningslinjer som gjelder for tjenesten som AliveCor kan legge ut fra tid til annen.

 2. Kvalifikasjon. Du må være minst 18 år gammel for å bruke tjenesten. Ved å godta disse vilkårene erklærer og garanterer du til oss at: (a) du er minst 18 år gammel; (b) du ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra tjenesten; og (c) din registrering og din bruk av tjenesten er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter i din lokale jurisdiksjon. Hvis du bruker tjenesten på vegne av en enhet, organisasjon eller et selskap, erklærer og garanterer du at du har myndighet til å binde den organisasjonen til disse vilkårene, og du godtar å være bundet av disse vilkårene på vegne av den organisasjonen.

 3. Kontoer og registrering. For å få tilgang til de fleste funksjonene i tjenesten må du registrere en konto. Når du registrerer en konto, kan det være nødvendig at du oppgir noe informasjon til oss om deg selv, inkludert personlig informasjon som navn, e-postadresse, passord, kjønn, høyde og fødselsdato. Du kan velge å oppgi tilleggsinformasjon til oss. Du godtar at informasjon du oppgir til oss er nøyaktig, og at du vil holde den nøyaktig og oppdatert til enhver tid. Når du registrerer deg, blir du bedt om å angi et passord. Du er eneansvarlig for å holde kontoen din og passordet ditt konfidensielt, og du godtar ansvar for alle aktiviteter som skjer på din konto. Hvis du har grunn til å mene at kontoen din ikke lenger er sikker, må du umiddelbart gi oss beskjed på support@alivecor.com. Kontoen din kan automatisk utløpe etter en periode med manglende aktivitet knyttet til kontoen din på i overkant av tolv (12) påfølgende måneder.

 4. Betaling. Tilgang til tjenesten, eller visse funksjoner i tjenesten, kan føre til at du må betale gebyrer. Før du betaler noen gebyrer, får du mulighet til å gå gjennom og godta gebyrene du vil bli belastet. Alle gebyrer er ikke-refunderbare, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov. Hvis AliveCor endrer gebyrer for tjenesten, inkludert ved å legge til tilleggsgebyrer eller pristillegg, vil AliveCor varsle deg om disse endringene på forhånd. Hvis du ikke godtar endringene, kan AliveCor slutte å levere tjenesten til deg. AliveCor tar betalt med betalingsmåten du spesifiserte på kjøpstidspunktet. Du godkjenner at AliveCor belaster alle summer som beskrevet i disse vilkårene, for tjenesten du velger, til den betalingsmåten. Hvis du betaler gebyrer med et kredittkort, kan AliveCor be om forhåndsgodkjenning av kredittkortkontoen din før kjøpet for å verifisere at kredittkortet er gyldig og at du har nødvendige midler eller kreditt tilgjengelig for å dekke kjøpet ditt. Tjenesten kan inkludere funksjoner for å aktivere, oppdatere eller avbryte gjentatte betalinger for periodiske omkostninger. Hvis du aktiverer eller oppdaterer gjentatte betalinger gjennom tjenesten, gir du AliveCor godkjennelse til periodisk å belaste fremover og frem til kansellering av enten gjentatte betalinger eller kontoen din, alle akkumulerte summer på eller før betalingens forfallsdato for de akkumulerte summene. Hvis du bruker tjenesten til å oppdatere eller avbryte eksisterende godkjent engangs- eller gjentatt betaling, kan det ta flere hverdager før oppdateringen eller kanselleringen trer i kraft. AliveCor samler ikke inn eller lagrer økonomisk kontoinformasjon som definert i personvernerklæringen.

 5. Lisens. AliveCor eier og driver tjenesten. Dokumentene og annen informasjon og annet innhold som er tilgjengelig i tjenesten (“Sideinnhold“) beskyttes av opphavsrett og annen åndsrett over hele verden. All opphavsrett og andre patentvarsler for sideinnhold må bevares på kopier laget derav. Enhver autorisert reproduksjon, endring, distribusjon, offentlig visning eller offentlig utførelse av sideinnhold er strengt forbudt. AliveCor og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter ikke gitt i disse vilkårene.

  Underlagt restriksjoner forklart i disse vilkårene, gir AliveCor deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens til å installere og bruke appen i objektkodeformat på enheter du eier eller kontroller, kun for bruk av tjenestene. Ved å laste ned eller bruke appen(e) vår(e):

  1. Bekrefter du at appen er lisensiert, ikke solgt til deg; og

  2. Bekrefter at tredjepartsvilkår og -gebyrer kan gjelde bruk og drift av enheten din i forbindelse med din bruk av appen, som din leverandørs tjenestevilkår, og gebyrer for telefonservice, datatilgang eller meldingsmuligheter og at du er eneansvarlig for betaling av alle slike gebyrer.

 6. Klinisk tolkningstjeneste.

  1. Generelt. AliveCors kliniske tolkningstjeneste (“Klinisk tolkningstjeneste”) er en tredjepartsressurs som sammen med AliveCor importerer, viser og tolker dine data. Den kliniske tolkningstjenesten rapporterer eventuelle funn i dine data tilbake til AliveCor, og AliveCor gjør deretter disse funnene tilgjengelig for deg i tjenesten. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du herved registrering i den kliniske tolkningstjenesten, selv om din bruk av den kliniske tolkningstjenesten er valgfri. Du vil kun bli belastet for de kliniske tolkningstjenestene når og hvis du bruker en av de kliniske tolkningstjenestene. AliveCor forbeholder seg retten til å endre de kliniske tolkningstjenesteleverandørene eller å avvikle ett eller flere av de kliniske tolkningstjenestetilbudene.

  2. Rapporter. Du kan bruke tjenesten til å generere rapporter av funn fra AliveCor ved å bruke dine data. Rapporter levert av AliveCor og en klinisk tolkningstjeneste foreslår ikke en diagnose. Den tolkede rapporten er ment som informasjon for deg, skal brukes som et verktøy av legen din for å gi rett diagnose og behandling ved å ta hensyn til hele sykehistorien din. Diagnose basert på dine data kan kun gjøres av legen din. Det er ditt ansvar å presentere dine medisinske data til legen din for passende analyse og diagnose.

  3. EKG-opptak. Du kan få et EKG-opptak fra enheten din når som helst. Dine EKG-opptak er underlagt flere faktorer relatert til din helse og dine aktiviteter. AliveCor og den kliniske tolkningstjenesten gir ingen garantier om nøyaktigheten eller den kliniske betydningen av tolkningen av dine data. Vær klar over at legen din kan være uenig i tolkningen av dine data. Hvis du bestemmer deg for å bruke en av de kliniske tolkningstjenestene, vil vi dele din informasjon når du gir tillatelse gjennom tjenesten.

  4. Restriksjoner. Din lokale jurisdiksjon kan på grunn av telemedisinske restriksjoner begrense muligheten du har for å bruke den kliniske tolkningstjenesten. Siden du bruker en mobil enhet til å samle inn data, er det ditt ansvar å sørge for at den kliniske tolkningstjenesten er lovlig i henhold til lokale telemedisinlover.

 7. Personlig tilpasset overvåkingstjeneste. AliveCor kan under enkelte omstendigheter presentere deg med varsler eller anbefalte handlinger basert på AliveCors analyse av dine historiske data og annen informasjon du har oppgitt til AliveCor som medisiner, symptomer eller aktiviteter. AliveCor kan for eksempel foreslå at du med jevne mellomrom sender inn dine data til den kliniske tolkningstjenesten for fortsatt overvåking av hjertehelsen din. Disse varslene eller anbefalte handlinger, eller mangel på, er ikke en indikasjon på helsen din, ei heller er de varsler eller anbefalte handlinger som er ment å erstatte en leges mening. Det er ditt ansvar å presentere dine data til legen din, og å diskutere med legen din hva passende handling er basert på din sykehistorie. AliveCor kan også la deg sette opp påminnelsesvarsler ved hjelp av tjenesten, som påminnelser om å ta medisiner. AliveCor gir ingen fremstillinger om nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet eller betimelighet av pushvarsler, ettersom deler av prosessen er utenfor AliveCors kontroll. Du godtar at avhengighet av disse varslene vil være på din egen risiko, og AliveCor frasier seg alt ansvar som oppstår fra din bruk av dem. Du godtar at AliveCor kan sende pushvarsler til din mobilenhet for tjenesterelaterte eller markedsføringsformål, hvis de er aktivert og i samsvar med personvernerklæringen. Du kan slå av pushvarsler gjennom dine enhetsinnstillinger.

 8. Brukerfremstillinger og -garantier.

  1. Kardia- og Kardia Pro-brukere fremstiller, garanterer og lover til AliveCor at du er innbygger i USA, Anguilla, Australia, Aruba, Østerrike, Canada, Chile, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Ungarn, India, Irland, Israel, Italia, Jamaica, Kuwait, Luxembourg, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Oman, Pakistan, Polen, Qatar, Spania, Sveits, Trinidad og Tobago eller Storbritannia, De Forente Arabiske Emirater.

  2. Alle brukere fremstiller, garanterer og lover AliveCor at (1) disse vilkårene har blitt gjennomført og levert av deg og utgjør en gyldig og bindende avtale med deg, som kan håndheves mot deg i samsvar med deres vilkår; (2) hvis du bruker tjenesten på vegne av en annen enhet, du er en autorisert representant av enheten og har autoritet til og godtar å binde enheten til disse vilkårene; (3) du ikke vil få tilgang til eller bruke tjenesten unntatt som uttrykkelig tillatt av disse vilkårene og eventuelle tilleggsinstruksjoner eller retningslinjer utstedt av AliveCor, inkludert de som er lagt ut i tjenesten; (4) du vil få tilgang til og bruke tjenesten i fullt samsvar med gjeldende lov; og (5) all informasjon, data og andre materialer levert av deg som støtte for din kontoregistrering er nøyaktig og sannferdig på alle måter.

 9. Brukerinnhold

  1. Generelt brukerinnhold. Visse funksjoner i tjenesten kan la deg, helsepersonell, eller andre brukere laste opp innhold til tjenesten, inkludert meldinger, bilder, data, tekst, stedinformasjon og andre typer informasjon (“Brukerinnhold”) og for å publisere brukerinnhold på tjenesten. Du beholder opphavsrettigheter, inkludert ideelle rettigheter og andre eiendomsrettigheter som du kan ha i brukerinnholdet du legger ut til tjenesten; gitt at hvis du velger å lenke kontoen din til vår Kardia Pro-tjeneste eller informasjonssystemer tilbudet av helsepersonell, kan data oppgitt til helsepersonell bli del av din sykejournal og kopi av slike data kan eies og/eller kontrolleres av helsepersonell etter gjeldende lov.

  2. Begrenset lisensbevilgning til AliveCor. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold gir du AliveCor en vedvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullt betalt, overførbar rett og lisens (med rett til å underlisensiere) til å bruke, være vert for, lagre, overføre, vise, utføre, reprodusere, endre, lage derivatverk av og distribuere brukerinnholdet ditt, helt eller delvis, for ethvert formål i samsvar med personvernerklæringen, i alle medieformater gjennom alle mediekanaler nå kjent eller heretter utviklet. Vi kan også lage anonymiserte data og bilde fra ditt brukerinnhold, og slike data og bilder vil ikke lenger være ditt brukerinnhold. Du frasier deg ugjenkallelig og for alltid rettigheter du måtte ha til at ditt brukerinnhold endres eller manipuleres på noen måte som kan være upassende for deg. AliveCor forbeholder seg retten til å nekte å godta, legge ut, vise eller sende ditt brukerinnhold etter eget skjønn.

  3. Begrenset lisensbevilgning til andre brukere. Ved å legge ut eller dele brukerinnhold med andre brukere av tjenesten, eller ved å knytte kontoen din til helsepersonell gjennom vår Kardia Pro-tjeneste, gir du disse brukerne og/eller helsepersonellet en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke det brukerinnholdet slik disse vilkårene og funksjonene i tjenesten tillater.

  4. Fremstillinger og garantier for brukerinnhold. Du er eneansvarlig for ditt brukerinnhold og konsekvensene av å legge ut eller publisere brukerinnhold. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold bekrefter, fremstiller og garanterer du at:

   1. du er oppretter og eier av brukerinnholdet, eller har nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser til å gi AliveCor og brukere av tjenesten godkjenning til å bruke og distribuere ditt brukerinnhold ved behov for å utøve lisensene gitt av deg i dette avsnittet, på måten som er forutsatt av AliveCor, tjenesten og disse vilkårene; og

   2. ditt brukerinnhold og bruken av ditt brukerinnhold som forutsatt av disse vilkårene, ikke gjør og ikke vil gjøre følgende: (i) krenke, bryte eller misbruke tredjeparts rettighet, inkludert opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, ideelle rettigheter, personvernrettigheter, publisitetsrett eller annen immateriell rettighet eller eiendomsrett; (ii) bakvaske, sverte, injuriere eller invadere retten til personvern, publisitet eller andre eiendomsrettigheter til annen person; eller (iii) forårsake at AliveCor bryter en lov eller forordning.

    Du godtar å betale alle royalties, gebyrer eller andre penger skyldig til en person grunnet brukerinnhold du la ut på eller gjennom tjenesten.

    1. Brukerinnholdfraskrivelse. Vi har ingen forpliktelse til å redigere eller kontrollere brukerinnhold som du eller andre brukere legger ut eller publiserer, og vil ikke på noen måte være ansvarlig for brukerinnhold. AliveCor kan derimot når som helst og uten forvarsel sortere, fjerne, redigere eller blokkere brukerinnhold som etter vår soleklare vurdering bryter disse vilkårene eller på annen måte er upassende. Du forstår at du vil bli eksponert for brukerinnhold fra en rekke kilder når du bruker tjenesten og bekrefter at brukerinnhold kan være unøyaktig, støtende, usømmelig eller upassende. I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov godtar du å frasi deg, og frasier deg, alle rettsgoder eller rimelige rettigheter eller rettsmidler du har eller kan ha mot AliveCor med hensyn til brukerinnhold. Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med brukerinnhold i den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov. Hvis vi varsles av en bruker eller en innholdseier om at brukerinnhold angivelig ikke oppfyller disse vilkårene, kan vi undersøke påstanden og etter eget skjønn avgjøre hvorvidt brukerinnholdet skal fjernes, som vi forbeholder oss retten til å gjøre når som helst og uten forvarsel.

    2. Prosedyre for ulovlig brukerinnhold

     Hvis du mener at brukerinnhold ikke oppfyller disse vilkårene, må du varsle oss.

     Vi overholder bestemmelsene i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) når det gjelder våre operasjoner (17 U.S.C. §512, med etterfølgende endringer). Hvis du har en klage relatert til immaterielle rettigheter om materiale lagt ut på tjenesten, kan du kontakte vår angitte agent på følgende adresse:

     AliveCor, Inc.
     ATT: Legal Department (Copyright Notification)
     444 Castro Street, Suite 600
     Mountain View, CA 94041
     USA
     650-396-8650
     E-post: copyright@alivecor.com

     Merk at etter gjeldende lov, kan du etter sivilrett eller strafferett straffes dersom du med viten og vilje oppgir falsk, villedende eller unøyaktig informasjon som brukerinnhold krenker.

     Ethvert varsel etter Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) som hevder at materialer tjenesten er vert for eller distribueres gjennom krenker immaterielle rettigheter, må inkludere all informasjon som kreves av DMCA for slike varsler.

     • Gjentatte krenkere. AliveCor vil straks si opp uten varsel kontoer til brukere AliveCor mener er “Gjentatte krenkere.” En gjentatt krenker er en bruker som har blitt varslet om krenkende aktivitet eller har fått brukerinnhold fjernet fra tjenesten minst tre ganger.
 10. Forbudt atferd. VED Å BRUKE TJENESTEN GODTAR DU Å IKKE:

  1. bruke eller få tilgang til tjenesten (a) fra en jurisdiksjon hvor slik bruk eller tilgang ikke er godkjent, (b) til noe ulovlig formål, eller (c) i strid med lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov;

  2. gjennomføre aktiviteter som kan være skadelige for andre eller som kan skade AliveCors omdømme;

  3. bryte, eller oppfordre andre til å bryte, en tredjeparts rett, inkludert ved å krenke eller misbruke en tredjeparts immaterielle rettigheter eller fremlegge personlig informasjon om en annen person;

  4. legge ut, laste opp eller distribuere markedsførings- eller annonselenker eller -innhold, eller brukerinnhold eller annet innhold som er ulovlig, nedsettende, injurierende, unøyaktig eller som en fornuftig person kan anse som upassende, usømmelig, pornografisk, trakasserende, truende, pinlig, hatefullt eller på annen måte upassende;

  5. bruke skraper, roboter eller andre datainnsamlingsenheter på eller gjennom tjenesten, eller sette sammen eller på annen måte levere tjenesten til tredjeparter uten AliveCors tillatelse;

  6. forstyrre driften av tjenesten eller brukeres glede av tjenesten, inkludert ved å: (a) laste opp eller på annen måte spre virus, orm eller annen ondsinnet kode; (b) komme med uoppfordrede tilbud eller reklame til annen bruker av tjenesten; (c) forsøke å samle inn personlig informasjon inkludert uten begrensning EKG-data eller annen helseinformasjon om en annen bruker eller tredjepart uten deres samtykke; eller (d) forstyrre eller avbryte et nettverk, utstyr eller en server koblet til eller som brukes for å levere tjenesten, eller bryte en regel, retningslinje eller prosedyre for et slikt nettverk, utstyr eller slik server;

  7. gjennomføre straffbar virksomhet inkludert å gi seg ut for å være en person eller enhet, hevde en falsk tilknytning, få tilgang til en tjeneste eller konto uten tillatelse eller forfalske din kontoregistreringsinformasjon;

  8. modifisere, oversette eller lage derivatverk, tilpasninger eller kompileringer av, eller basert på, tjenesten eller deler av den, eller bruke, kopiere eller reprodusere tjenesten eller en del derav annet enn som uttrykkelig tillatt i disse vilkårene;

  9. tildele, viderelisensiere, lease, selge, gi en sikkerhetsinteresse i eller på annen måte overføre tilgang gitt i disse vilkårene eller materialer (som definert i avsnitt ‎15) eller rett eller mulighet til å vise, få tilgang til eller bruke materiale; eller

  10. forsøke å gjennomføre noen av handlingene beskrevet i avsnitt 10, eller hjelpe eller la en person delta i noen av handlingene beskrevet i avsnitt 10.

 11. Tredjepartstjenester og koblede nettsteder. Siden kan inneholde koblinger til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Slike tredjepartsnettsteder er ikke under AliveCors kontroll, og vi er ikke ansvarlig for innholdet på et tredjepartsnettsted eller koblinger som finnes på et tredjepartsnettsted. AliveCor oppgir kun disse koblingene av bekvemmelighetsårsaker og går ikke gjennom, godkjenner, overvåker, støtter, garanterer eller gir noen fremstillinger med hensyn til tredjepartsnettsteder.

  AliveCor kan levere verktøy gjennom tjenesten som gjør det mulig for deg å eksportere informasjon, inkludert uten begrensning EKG-data og brukerinnhold, til tredjepartsapplikasjoner eller -tjenester som Google Fit eller Apple Health, eller importerer informasjon fra slike tredjepartsapplikasjoner eller -tjenester, inkludert gjennom funksjoner som lar deg koble kontoen din på AliveCor med en konto på tredjepartstjenesten. Ved å bruke ett av disse verktøyene fremstiller, garanterer og godtar du at slike overføringer er tillatt etter gjeldende lov og at du har godkjenning til, og at vi på dine vegne, kan overføre den informasjonen til eller fra den aktuelle tredjepartstjenesten i samsvar med personvernerklæringen. Tredjepartstjenester er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlig for noen tredjeparts bruk av din eksporterte informasjon. Hvis du aktiverer funksjonene i tjenesten som er designet for å importere informasjon fra slike tredjepartstjenester, gir du herved AliveCor en evig, ugjenkallelig lisens til å bruke slik importert informasjon og fremlegge den til tredjeparter som helsepersonell i samsvar med personvernerklæringen og gjeldende lov. Tjenesten kan også inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder. Koblede nettsteder er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlig for innholdet deres.

 12. Opphør av bruk; avvikling og endring av tjenesten. Du kan avslutte kontoen din når som helst ved å følge prosedyrene forklart på AliveCor-nettstedet eller kontakte kundeservice på support@alivecor.com. Hvis du bryter noen av disse vilkårene, vil din tillatelse til å bruke tjenesten automatisk opphøre. AliveCor kan etter eget skjønn avslutte din brukerkonto på tjenesten eller innstille eller avslutte din tilgang til tjenesten når som helst hvis du bryter noen av disse vilkårene, hvis vi ikke lenger leverer en del av tjenesten eller av annen grunn, med eller uten forvarsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avvikle tjenesten når som helst (inkludert ved å begrense eller avvikle visse funksjoner av tjenesten), midlertidig eller permanent, uten varsel til deg. I den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, vil vi ikke ha noe ansvar for endringer i tjenesten eller innstilling eller opphør av din tilgang til eller bruk av tjenesten, gitt at hvis AliveCor slutter å betjene tjenesten og avslutter din tilgang til tjenesten, vil du ha rett til en standard refusjon av forhåndsbetalte gebyrer du har betalt til AliveCor for bruk av tjenesten. Ved avslutning av kontoen din eller denne avtalen, kan AliveCor etter eget valg slette alle data knyttet til kontoen din.

 13. Personvernerklæring; tilleggsvilkår

  1. Personvernerklæring. Les personvernerklæringen (“Personvernerklæringen”) grundig for informasjon relatert til vår innsamling, bruk, lagring og fremlegging av din personlige informasjon. Personvernerklæringen er inkorporert av denne referanseinformasjonen, og er gjort til en del av disse vilkårene. Du samtykker til innsamling, vertskap, bruk, fremlegging og annen behandling eller håndtering av din personlige informasjon (inkludert deling av data med tredjepartsleverandører) som beskrevet i personvernerklæringen.

  2. Tilleggsvilkår. Din bruk av tjenesten er underlagt alle tilleggsvilkår, retningslinjer, regler eller veiledning som gjelder tjenesten eller visse funksjoner i tjenesten som vi kan legge ut på eller lenke til fra tjenesten (“Tilleggsvilkår”), .som avtale om brukerlisens for nedlastbare programvareapplikasjoner, eller regler som gjelder en spesiell funksjon eller innhold i tjenesten, underlagt avsnitt 14. Alle tilleggsvilkår er inkorporert av denne referanseinformasjonen, og er gjort til en del av disse vilkårene.

 14. Endringer i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å endre disse vilkårene når som helst på en fremtidig basis. Sjekk regelmessig om det er noen endringer i disse vilkårene. Hvis en endring i disse vilkårene vesentlig endringer dine rettigheter eller forpliktelser (“Vesentlige forpliktelser”), vil vi varsle deg om de endrede vilkårene på e-post til adressen du oppga i brukerprofilen din. Vesentlige endringer vil ha virkning ved din aksept av slike endringer. Uvesentlige endringer vil ha virkning ved publisering. Tvister som oppstår etter disse vilkårene vil bli løst i samsvar med disse vilkårene som var i kraft på tidspunktet tvisten oppstod. Ditt eneste rettsmiddel hvis du ikke godtar en endring av disse vilkårene er å avslutte kontoen din. Du kan ikke endre eller modifisere disse vilkårene under noen omstendigheter.

 15. Eierskap; eiendomsrettigheter. Tjenesten eies og drives av AliveCor. Visuelle grensesnitt, grafikk, design, kompilering, informasjon, data, datakode (inkludert kildekode eller objektkode), produkter, programvare, tjenester og alle andre elementer av tjenesten (“Materialer”) levert av AliveCor beskyttes av immaterielle rettigheter og andre lover. Alt materiale inkludert i tjenesten er eiendommen til AliveCor eller våre tredjeparts lisensgivere. Med mindre det uttrykkelig er godkjent av AliveCor, skal du ikke bruke materialene. AliveCor forbeholder seg retten til materialer ikke uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

 16. Underleverandører. Du samtykker herved til AliveCors engasjement av tredjeparter (inkludert AliveCors tilknyttede selskaper) for å utføre, eller bidra til utførelse av, alle eller en del av tjenesten eller AliveCor-nettstedet, som den kliniske tolkningstjenesten.

 17. Tilbakemelding. Hvis du velger å gi input og forslag angående problemer med eller foreslåtte endringer eller forbedringer av tjenesten (“Tilbakemelding”), gir du herved AliveCor en ubegrenset, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, royaltyfri rett til å utnytte tilbakemeldingen på alle måte og til alle formål, inkludert å forbedre tjenesten og lage andre produkter og tjenester.

 18. Skadesløsholdelse. I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, er du ansvarlig for din bruk av tjenesten, og du vil holde skadesløs og, hvis AliveCor ber om det, forsvare AliveCor og dets funksjonærer, direktører, medarbeidere, konsulenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper og agenter (sammen “AliveCor-enheter”) fra og mot alle krav, ansvar, skade, tap og utgift, inkludert rimelige advokathonorarer og -omkostninger, som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med: (a) din tilgang til, bruk av, eller antatte bruk av, tjenesten; (b) ditt brudd på noen del av disse vilkårene, enhver fremstilling, garanti eller avtale som er referert til i disse vilkårene, eller enhver gjeldende lov eller forordning; (c) ditt brudd på en tredjepartsrettighet, inkludert immaterielle rettigheter eller publisitets-, konfidensialitets-, annen eiendoms- eller personvernrettighet; (d) enhver tvist eller ethvert problem mellom deg og en tredjepart; og (e) alle krav som oppstår fra eller kommer med påstand om svindel, forsettlig misbruk, kriminelle handlinger eller grov uaktsomhet begått av deg. I den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, forbeholder vi oss retten, på din egen bekostning, å påta eksklusivt forsvar og eksklusiv kontroll over alle saker ellers underlagt av deg (uten begrensning for dine forpliktelser med hensyn til den saken) og i så tilfelle, godtar du å samarbeide med vårt forsvar av det kravet.

 19. Ansvarsfraskrivelser; ingen garantier

  TJENESTEN OG ALLE MATERIALER OG ALT INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN LEVERES “SOM DET ER” OG PÅ ET “SOM TILGJENGELIG”-GRUNNLAG, UTEN GARANTI ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. ALIVECOR-ENHETENE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, RELATERT TIL TJENESTEN, ALLE MATERIALER OG ALT INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN, OG ALL PROGRAMVARE ELLER MASKINVARE KNYTTET TIL ELLER SOM BRUKES MED TJENESTEN, ELLER TILGJENGELIGHETEN AV DET FØRNEVNTE, INKLUDERT: (A) ENHVER IMPLISERT GARANTI FOR SALGBARHET, FORMÅLSEGNETHET, TITTEL, BEBOELSE UTEN INNBLANDING ELLER UKRENKELIGHET; (B) ENHVER GARANTI SOM OPPSTÅR FRA FORRETNINGSFØRSEL, BRUK ELLER HANDEL; OG (C) ENHVER GARANTI FOR HVORVIDT EKG-DATA ELLER ANNEN INFORMASJON TILGJENGELIG PÅ ELLER SENDT AV TJENESTEN ER SANN, FULLSTENDIG ELLER NØYAKTIG. DU BEKREFTER OG GODTAR SPESIFIKT AT ALIVECOR IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN HELSEOMSORGS- ELLER RELATERTE BESLUTNINGER TATT AV DEG ELLER HELSEPERSONELL BASERT PÅ DATA SAMLET INN, SENDT ELLER VIST AV ELLER PÅ TJENESTEN, UANSETT OM SLIKE DATA ER NØYAKTIGE ELLER UNØYAKTIGE. ALIVECOR-ENHETENE GARANTERER IKKE AT TJENESTEN ELLER NOEN DEL AV TJENESTEN, ELLER NOEN MATERIALER ELLER NOE INNHOLD TILBUDT GJENNOM TJENESTEN, VIL VÆRE UAVBRUTT, SIKKERT, ELLER FRI FOR FEIL, VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, OG GARANTERER IKKE AT NOEN AV DISSE PROBLEMENE VIL BLI KORRIGERT.

  INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, UANSETT OM DET ER MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHENTET AV DEG FRA TJENESTEN ELLER MATERIALER ELLER INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN, VIL GI NOEN GARANTI ANGÅENDE NOEN AV ALIVECOR-ENHETENE ELLER TJENESTEN SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I DISSE VILKÅRENE. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO FOR SKADE SOM KAN STAMME FRA DIN BRUK AV ELLER TILGANG TIL TJENESTEN, DIN OMGANG MED EN ANNEN TJENESTEBRUKER OG ALLE MATERIALER ELLER ALT INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU BRUKER TJENESTEN, OG BRUKER, FÅR TILGANG TIL, LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFER MATERIALER ELLER INNHOLD GJENNOM TJENESTEN OG TILKNYTTEDE SIDER ELLER TJENESTEN, ETTER EGET SKJØNN OG EGEN RISIKO, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN EIENDOM (INKLUDERT DITT DATAMASKINSYSTEM ELLER DIN MOBILENHET BRUKT I FORBINDELSE MED TJENESTEN), ELLER TAP AV DATA SOM STAMMER FRA BRUK AV TJENESTEN ELLER NEDLASTING ELLER BRUK AV DET MATERIALET ELLER INNHOLDET.

  PARAGRAFENE OVER GJELDER I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV. VISSE JURISDIKSJONER KAN FORBY EN FRASKRIVELSE AV GARANTIER, SPESIELT EN FRASKRIVELSE GITT ELLER IMPLISERT AV LOV, SOM RETTSLIGE GARANTIER OM OVERENSSTEMMELSE FOR VARER TILBUDT TIL FORBRUKERE I EU, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSDJON.

 20. Ansvarsbegrensning

  IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL ALIVECOR-ENHETENE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, DOKUMENTERT ERSTATNINGSKRAV, FØLGESKADE ELLER IKKE-ØKONOMISK TAP (INKLUDERT ERSTATNING FOR DRIFTSTAP, GOODWILL ELLER IMMATERIELT TAP) SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV, ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE, TJENESTEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), VEDTEKT ELLER ANNEN RETTSTEORI, OG HVOVIDT EN ALIVECOR-ENHET HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE. FOR Å UNNGÅ TVIL INKLUDERER EKSKLUDERTE SKADER OGSÅ UTEN BEGRENSNING, TAP AV SPAREPENGER, INNTEKTSTAP; DRIFTSTAP, BRUKSTAP; TAP AV LIV ELLER HELSE, KRAVENE TIL TREDJEPARTER; OG KOSTNAD FOR ERSTATNINGSUTSTYR ELLER -TJENESTER.

  UNNTATT SOM FREMLAGT I AVSNITT ‎24‎1.E, HVIS ALIVECOR IKKE LOVLIG KAN FRASKRIVE SEG ANSVAR FOR FØRNEVNTE SKADER, SÅ ER DET SAMLEDE ANSVARET TIL ALIVECOR-ENHETENE TIL DEG FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EN DEL AV TJENESTEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER DISSE VILKÅRENE, UANSETT OM DET ER I KONTRAKT, TORT, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER STØRST AV BELØPENE DU HAR BETALT FOR Å BRUKE TJENESTEN ELLER $100, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV.

  VISSE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER ANSVARSBEGRENSNING FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER; I SÅ FALL SKAL SLIKE BEGRENSINGER GJELDE DEG I DEN GRAD DET ER TILLATT I SLIK JURISDIKSJON. DESSUTEN BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER INGENTING I DISSE VILKÅRENE NOE ANSVAR SOM IKKE KAN BEGRENSES ELLER EKSKLUDERES AV LOV, SOM ANSVARLIG FOR FORSETTLIG BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE. INGENTING I DISSE VILKÅRENE PÅVIRKER DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM FORBRUKER.

  HVERT AV DISSE VILKÅRENE SOM TILLATER EN SKADEBEGRENSNING, FRASKRIVELSE AV GARANTIER, ELLER EKSKLUDERING AV SKADER ER MENT Å OG FORDELER RISIKO MELLOM PARTENE ETTER DISSE VILKÅRENE. DENNE FORDELINGEN ER ET VESENTLIG ELEMENT AV GRUNNLAGET FOR FORHANDLINGEN MELLOM PARTENE. HVER AV DISSE BESTEMMELSENE KAN ATSKILT VÆRE UGYLDIGE OG UAVHENGIG AV ALLE ANDRE BESTEMMELSER AV DISSE VILKÅRENE. BEGRENSNINGEN I DETTE AVSNITTET ‎20 VIL GJELDE SELV OM ET BEGRENSET RETTSMIDDEL IKKE LYKKES MED SITT VESENTLIGE FORMÅL.

 21. Force Majeure. AliveCor vil være fritatt fra utførelse etter disse vilkårene i enhver periode de er forhindret fra eller blir forsinket i å utføre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, helt eller delvis, som et resultat av en Force Majeure-hendelse. I den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, betyr “Force Majeure-hendelse” i dette avsnittet en hendelse eller serie av hendelser forårsaket av eller som et resultat av følgende: (1) værforhold eller andre naturelementer eller forhold man ikke er herre over; (2) krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivil uorden eller opprør; (3) karantener eller handelsforbud, (4) streik; (5) telekommunikasjon, nettverk, datamaskin, server eller Internett-nedetid; (6) uautorisert tilgang til AliveCors informasjonsteknologisystemer for tredjeparter; eller (7) andre årsaker utenfor AliveCors rimelige kontroll.

 22. Gjeldende lov og kompetente domstoler. I den maksimale utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, styres disse vilkårene av lovene i delstaten California uten hensyn til motstridende lovprinsipper. Hvis en rettssak eller rettsforhandling er tillatt etter disse vilkårene, godtar du og AliveCor å underkaste dere den personlige og eksklusive domsmakten til delstatlige og føderale domstoler i Santa Clara County i California for å føre prosess om en tvist. Hvis du er en forbruker i EU, vil Santa Clara County-domstolenes domsmakt være ikke-eksklusiv. Vi driver tjenesten fra kontorene våre i USA, og vi gir ingen fremstilling om at materialer inkludert i tjenesten er egnet eller tilgjengelig for bruk andre steder.

 23. Generelt. Disse vilkårene, sammen med personvernerklæringen og andre avtaler uttrykkelig innlemmet gjennom henvisning i disse vilkårene, er den hele og eksklusive forståelsen av avtalen mellom deg og AliveCor angående din bruk av tjenesten. Med mindre det uttrykkelig er tillatt over, kan disse vilkårene kun endres av en skriftlig avtale signert av autoriserte representanter av alle parter til disse vilkårene. Du kan ikke tildele eller overføre disse vilkårene eller dine rettighetene etter disse vilkårene, helt eller delvis, ved bruk av lov eller på annen måte, uten vårt tidligere skriftlige samtykke, som kan gis eller holdes tilbake etter AliveCors eget skjønn. Enhver forsøkt tildeling fra deg uten slikt samtykke skal være erklært ugyldig. Vi kan tildele disse vilkårene når som helst uten forvarsel eller samtykke, i den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov. Å ikke kreve utøvelse av en bestemmelse vil ikke påvirke vår rett til å kreve utførelse når som helst etter det, ei heller vil en fraskrivelse fra oss for noe brudd eller mislighold av disse vilkårene, eller enhver bestemmelse av disse vilkårene, være en fraskrivelse av et påfølgende brudd eller mislighold av en fraskrivelse eller selve bestemmelsen. Bruk av avsnittsoverskrifter i disse vilkårene er kun av praktiske årsaker og vil ikke ha noen påvirkning på tolkningen av noen bestemmelse. Hvis noen del av disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, vil delen som ikke kan håndheves, i størst mulig grad gis virkning og de gjenværende delene vil fortsatt være gyldige og i kraft. Ved opphør av disse vilkårene, vil avsnittene 8-10, 12, 13, 18, 19 og 21-25, sammen med personvernerklæringen og andre ledsagende avtaler, overleve.

 24. Tvisteløsning og voldgift

  LES DETTE AVSNITTET NØYE FORDI DET KREVER AT DU AVGJØR VISSE TVISTER OG KRAV MED OSS OG BEGRENSER MÅTEN DU KAN SØKE ERSTATNING FRA OSS.

  1. Generelt. I den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov og for å løse tvister mellom deg og AliveCor på den raskeste og mest kostnadseffektive måten, godtar du og AliveCor at hver tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, vil løses gjennom bindende voldgift, med mindre du er en forbruker som befinner deg i en jurisdiksjon som forbyr eksklusiv bruk av voldgift for tvisteløsning.

   Voldgift er mindre formelt enn en rettssak i retten. Voldgift bruker en nøytral megler i stedet for en dommer eller jury, kan gi mer begrensede avhør og spørsmål av/til motparten enn i retten og kan være underlagt svært begrenset gjennomgang av domstoler. Meglere kan tilkjenne samme erstatning og oppreisning som en domstol kan tilkjenne. Denne avtalen om å megle tvister inkluderer alle krav som oppstår fra eller er relatert til noe aspekt av disse vilkårene, enten det er basert på kontrakt, tort, vedtekt, svindel, feilaktig fremstilling eller annen rettslig teori, og uavhengig av om et krav oppstår under eller etter opphør av disse vilkårene. DU FORSTÅR OG GODTAR AT, VED Å INNGÅ DISSE VILKÅRENE, FRASIER BÅDE DU OG ALIVECOR RETTEN TIL RETTSSAK MED JURY ELLER Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV.

  2. Valg om ikke å delta i meglingsavtale: Du kan avvise denne meglingsavtalen ved å kontakte support@alivecor.com innen 30 dager etter at du har godtatt disse tjenestevilkårene og oppgitt at du (inkludert fornavn og etternavn og e-postadresse brukt for å registrere deg for tjenesten) avviser denne meglingsavtalen.

  3. Unntak. Til tross for bestemmelsene i avsnitt ‎24‎A, vil ingenting i disse vilkårene anses å fraskrive, avskjære eller på annen måte begrense retten hver part har til å: (a) føre et individuelt søksmål i forliksrådet; (b) forfølge et fullbyrdelsessøksmål gjennom føderal, statlig eller lokal makt hvis den handlingen er tilgjengelig; (c) søke rettspåbud i en domstol; eller

   1. å anlegge sak i en domstol om et krav om krenkelse av immaterielle rettigheter.
  4. Megler. I den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, vil enhver tvist mellom deg og AliveCor avgjøres av Federal Arbitration Act, og styres av prosedyrer for kommersiell tvisteløsning og supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister (kollektivt “AAA-regler”) i American Arbitration Association (“AAA”), som modifisert av disse vilkårene, og vil bli administrert av AAA. AAA-reglene og -skjemaene er tilgjengelig på nett på www.adr.org ved å ringe AAA på 1-800-778-7879, eller ved å kontakte AliveCor.

  5. Varsel; prosess. En part som har til hensikt å søke voldgift må først sende et skriftlig varsel om tvisten til den andre parten via rekommandert post med U.S. Mail eller via Federal Express (signatur kreves) eller, dersom slik annen part ikke har oppgitt en oppdatert fysisk adresse, via elektronisk post ("Varsel”). AliveCors varselsadresse er: AliveCor, Inc., 444 Castro Street, Suite 600 Mountain View, CA 94041 USA. Varselet må: (a) beskrive arten og grunnlaget for kravet eller tvisten; og (b) forklare den spesifikke oppreisningen som søkes (“Krav”). Partene vil i god tro forsøke å løse kravet direkte, men hvis partene ikke når en enighet innen 30 dager etter at varselet mottas, starter du eller AliveCor en voldgiftssak. Under meglingen må ikke av deg eller AliveCor ikke fremlegges til megleren før etter at megleren tar en endelig beslutning og tildeler en erstatning, hvis noen. Hvis tvisten endelig løses gjennom voldgift i din favør, vil AliveCor betale deg det høyeste av følgende: (i) beløpet tilkjent av megleren, hvis noe; (ii) det siste skriftlige forliksbeløpet tilbudt av AliveCor som løsning på tvisten før meglerens kjennelse; eller (iii) $1000.

  6. Gebyrer. Hvis du starter voldgift i samsvar med disse vilkårene, vil AliveCor godtgjøre deg for din betaling av innsendingsgebyrer, med mindre kravet ditt er på mer enn $10 000, og i så fall vil betaling av eventuelle gebyrer  bestemmes av AAA-reglene. Alle voldgiftshøringer finner sted på et sted, som skal avtales, i Santa Clara County i California, men hvis kravet er på $10 000 eller mindre, kan du velge om voldgiftsmeglingen gjennomføres: (a) utelukkende basert på dokumenter sendt inn til megleren; (b) gjennom en telefonhøring uten personlig oppmøte; eller (c) personlig høring som fastslått av AAA-reglene i fylket (eller kommunen) for din betalingsadresse. Hvis megleren dømmer enten at substansen i kravet ditt eller erstatning søkt for kravet er uberettiget eller fremlagt for et upassende formål (målt etter standarder i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), vil betaling av alle omkostninger styres av AAA-reglene. I så fall godtar du å godtgjøre AliveCor for alle penger tidligere utbetalt som ellers er din forpliktelse å betale etter AAA-reglene. Uavhengig av måten voldgiften gjennomføres på, må megleren utstede en begrunnet skriftlig kjennelse som er tilstrekkelig til å forklare de essensielle funnene og konklusjonene som kjennelsen og tildelingen, hvis noen, er basert på. Megleren kan foreta kjennelser og løse tvister hva gjelder betalingen og utbetaling av gebyrer eller omkostninger når som helst i løpet av prosessen og etter forespørsel fra en av partene innen 14 dager av meglerens kjennelse.

  7. Ingen gruppesøksmål. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, GODTAR DU OG ALIVECOR AT HVER KAN FREMFØRE EN KLAGE MOT DEN ANDRE KUN I DIN ELLER DENS INDIVIDUELLE KAPASITET OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER MEDLEM I EN ANGIVELIG GRUPPE- ELLER REPRESENTATIV SAK. Med mindre både du og AliveCor blir enige om noe annet, kan ikke megleren konsolidere mer enn en persons krav, og kan ikke ellers være vitne til noen form for representativ eller gruppesak, i den maksimale utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

  8. Krav. I den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, skal ikke noe søksmål som oppstår fra, eller i forbindelse med, eller relatert til disse vilkårene fremsettes av deg mer enn ett (1) år etter tilvekst av saksgrunnlag. Denne perioden skal ikke forlenges av noen grunn, med unntak av etter skriftlig samtykke fra begge parter. Alle vedtekter eller lovbestemmelser som vil ha negativ innvirkning eller på annen måte påvirke preskripsjonstiden fraskrives herved, og ingen slike vedtekter eller lovbestemmelser skal operere for å utvide perioden begrenset i denne paragrafen, i den maksimale utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov.

  9. Endringer i denne voldgiftsbestemmelsen. Hvis AliveCor foretar noen fremtidige endringer i denne voldgiftsbestemmelsen, annet enn endring av AliveCors varselsadresse, kan du avvise endringen ved å sende oss skriftlig varsel innen 30 dager etter endringen til AliveCors varselsadresse, og i så fall vil kontoen din umiddelbart avsluttes og denne voldgiftsbestemmelsen, med virkning umiddelbart før endringene du avviste vil overleve.

  10. Tvangskraft. Hvis man finner at avsnitt ‎24‎G ikke kan håndheves eller hvis man finner at hele dette avsnittet ‎24 ikke kan håndheves, vil hele dette avsnittet ‎24 bli erklært ugyldig, og i så fall godtar partene at den eksklusive jurisdiksjonen og rettstedet beskrevet i avsnitt ‎22 vil gjelde enhver handling som oppstår fra eller er relatert til disse vilkårene.

 25. Varsler; samtykke til elektronisk kommunikasjon. Ved å bruke tjenesten samtykker du til å motta visse typer elektronisk kommunikasjon fra oss som er ytterligere beskrevet i personvernerklæringen. Les personvernerklæringen for å finne ut mer om våre praksiser for elektronisk kommunikasjon. Du godtar at varsler, avtaler, fremlegginger aller annen kommunikasjon som vi sender deg til elektronisk tilfredsstiller rettslige kommunikasjonskrav, inkludert at denne kommunikasjonen er skriftlig. Alle varsler fra AliveCor ment for mottak av deg skal anses å være levert og i kraft når de sendes til e-postadressen oppgitt av deg under registreringsprosessen eller når de legges ut på og gjøres tilgjengelig for deg i tjenesten. Hvis du endrer e-postadresse oppgitt i forbindelse med din registrering for å få tilgang til og bruke tjenesten, må du oppdatere adressen i samsvar med prosedyrene forklart for tjenesten. Ved å oppgi mobilnummeret ditt til oss samtykker du til å motta tekstmeldinger på det nummeret etter forespørsel for kontoverifisering, meldingsvarsler og andre formål relatert til tjenesten. Selv om vi ikke krever et gebyr for tekstmeldinger, kan leverandøren din belaste deg for standardmeldinger, data og andre gebyrer. Du er ansvarlig for disse omkostningene. Vi kan sende og motta tekstmeldinger gjennom mobiltelefonoperatører eller andre nettverk, og pålitelighetsnivået kan variere. Vi er ikke ansvarlige for rettidig eller endelig levering av meldingen, ettersom dette er utenfor vår kontroll og er ansvaret til mobiltelefonoperatøren eller andre nettverk. Uaktet det foregående, vil vi bruke mobilnummeret ditt i samsvar med personvernerklæringen.

 26. VARSEL ANGÅENDE APPLE

  Du bekrefter at disse vilkårene kun er mellom deg og AliveCor, ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for appen og innholdet i den. Apple har ingen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til appen. Dersom appen ikke oppfyller gjeldende garanti, kan du varsle Apple, og Apple vil refundere kjøpsprisen for appen til deg, hvis noen; og i den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, har ikke Apple noen garantiforpliktelse med hensyn til appen. Apple er ikke ansvarlig for å adressere noen krav fra deg eller en tredjepart relatert til appen eller din besittelse og/eller bruk av appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav; (ii) ethvert krav som appen ikke oppfyller hva gjelder et gjeldende rettslig eller lovbundet krav; og (iii) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for undersøkelse, forsvar, avgjørelse og avvisning av en tredjeparts krav om at appen eller din besittelse og bruk av appen krenker tredjeparts immaterielle rettigheter. Du godtar å etterleve gjeldende tredjepartsvilkår når du bruker appen. Apple og Apples datterselskaper, er tredjepartsbegunstigede av disse vilkårene, og ved din aksept av vilkårene, vil Apple ha rett (og vil anses å ha godtatt retten) for å håndheve vilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget av vilkårene. Du fremstiller og garanterer herved at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt amerikansk handelsforbud, eller som har blitt utpekt av den amerikanske staten som et land som “støtter terrorisme”; og (ii) du står ikke på en statlig amerikansk liste over forbudte eller begrensede parter.

 27. Kontaktinformasjon. Tjenesten tilbys av AliveCor, Inc. Du kan kontakte oss ved å sende e-post til support@alivecor.com.

Sist revidert: [07.01.2019]