Tjänstevillkor för Kardia-appen

Den webbplats som finns på alivecor.com ("Webbplatsen") tillhör AliveCor, Inc. ("AliveCor", “vi” eller “oss"). Enligt nedan ger AliveCor dig rätt använda Webbplatsen, våra programvaruapplikationer, inklusive men utan begränsning till Kardia (kollektivt “Programvara” eller “App") och tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen eller Programvaran (kollektivt “AliveCor-tjänsten"), enligt de användningsvillkor ("Tjänstevillkor” eller “Villkor") som anges nedan. Termen “du” avser den person som besöker Webbplatsen.

LÄG IGENOM DESSA TJÄNSTEVILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT KLICKA PÅ “ACCEPTERA” ELLER ANVÄNDA ALIVECOR-TJÄNSTEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN TILL DESSA TÄNSTEVILLKOR FÅR DU INTE ÖPPNA ELLER ANVÄNDA ALIVECOR-TJÄNSTEN. GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR ELLER GENOM ATT ANVÄNDA ALIVECOR-TJÄNSTEN, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV FÖLJANDE VILLKOR, INKLUSIVE SEKRETESSPOLICYN (KOLLEKTIVT “VILLKOR"). Om du inte är behörig eller om du inte accepterar Tjänstevillkoren har du inte tillstånd att använda AliveCor-tjänsten.

ALIVECOR-TJÄNSTEN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR KARDIA-ANVÄNDARE I USA, AUSTRALIEN, ARUBA, FRANKRIKE, HONGKONG, KANADA, INDIEN, IRLAND, ITALIEN, JAMAICA, NEDERLÄNDERNA, SPANIEN, STORBRITANNIEN, TRINIDAD, TOBAGO OCH TYSKLAND. ALIVECOR-TJÄNSTEN ÄR ENDAST AVSEDD ATT REGISTERA, VISA, LAGRA OCH ÖVERFÖRA ELEKTROKARDIOGRAM ("EKG-DATA"). DU SOM ANVÄNDARE AV ALIVECOR-TJÄNSTEN ÄR ANSVARIG FÖR DE EKG-DATA SOM REGISTRERAS OCH LAGRAS AV ALIVECOR-TJÄNSTEN. ALIVECOR-TJÄNSTEN SKA INTE ANVÄNDAS FÖR ATT DIAGNOSTISERA HJÄRTPROBLEM ELLER AUTOMATISKT AVISERA VÅRDPERSONAL ELLER PATIENTER OM POTENTIELLT ALLVARLIGA HJÄRTTILLSTÅND ELLER KARDIOVASKULÄRA TILLSTÅND ELLER OM ONORMALA ARYTIMER. ALIVECOR-TJÄNSTEN ÄR INTE AVSEDD FÖR KONTINUERLIG ÖVERVAKNING OCH VI GARANTERAR INTE SVAR FRÅN EN ELLER FLERA LÄKARE PÅ MEDDELANDEN SOM LÄMNAS ELLER MEDICINSKA HÄNDELSER SOM RAPPORTERAS VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN. ÄVEN OM ALIVECOR KAN GÖRA DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT ANVÄNDA EN ALIVECOR-TJÄNST FÖR EKG-TOLKNING ELLER KOPPLA DITT KONTO TILL DIN VÅRDGIVARE VIA VÅR KARDIA PRO-TJÄNST, MEN ALIVECOR GRANSKAR, ÖVERVAKAR, UTVÄRDERAR ELLER ANALYSERAR INTE AUTOMATISKT NÅGON INFORMATION SOM GENERERAS I ALIVECOR-TJÄNSTEN. DET ÄR DITT ANSVAR ATT PRESENTERA DINA MEDICINSKA DATA FÖR DIN LÄKARE FÖR KORREKT ANALYS OCH DIAGNOS.

Om du inte är konsument i en jurisdiktion som förbjuder den exklusiva användningen av skiljedomsförfarande för att lösa tvister, fastställer dessa Villkor att alla tvister mellan dig och AliveCor ska lösas med BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU SAMTYCKER TILL ATT GE UPP DIN RÄTT ATT GÅ TILL DOMSTOL för att hävda eller försvara dina rättigheter enligt det här avtalet, förutom för frågor som kan avgöras med småmålsförfarande. Dina rättigheter fastställs av en NEUTRAL SKILJEMAN och INTE av en domare eller jury, och din fordran kan inte föras som en kollektiv talan. Se avsnitt 24 (“Tvistlösning och skiljedomsförfarande”) för information om ditt samtycke till att avgöra alla eventuella tvister med AliveCor genom skiljedom.

 1. Användning av AliveCor-tjänsten. AliveCor-tjänsten är endast avsedd att göra det möjligt för dig att överföra, visa, dela data med din läkare och använda vissa data om dig och som görs tillgängliga av AliveCor-tjänsten. Du får inte ansluta till eller använda Tjänsten i något annat syfte. Du får använda AliveCor-tjänsten, inklusive data som presenteras för dig i eller av AliveCor-tjänsten eller som på annat sätt delas eller lagras av AliveCor åt dig, endast för lagliga och lämpliga syften å dina egna vägnar och under förutsättning att du till fullo följer dessa Villkor och eventuella andra riktlinjer och policyer som gäller AliveCor-tjänsten och som AliveCor kan publicera då och då.

 2. Behörighet. Du måste vara minst 18 år för att använda AliveCor-tjänsten. Genom att godkänna dessa Villkor framställer och garanterar du att (a) du är minst 18 år; (b) du inte tidigare har stängts av eller uteslutits från AliveCor-tjänsten; och (c) din registrering i och användning av AliveCor-tjänsten är i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter i din lokala jurisdiktion. Om du använder AliveCor-tjänsten i en entitets, organisations eller ett företags ställe, framställer och garanterar du att du har behörighet att binda den organisationen till dessa Villkor och att du samtycker till att bindas av dessa Villkor å den organisationens vägnar.

 3. Konton och registrering. För att få åtkomst till de flesta funktioner i AliveCor-tjänsten måste du registrera dig för ett konto. När du registrerar dig för ett konto kan du behöva lämna en del information om dig själv, inklusive personuppgifter som namn, e-postadress, lösenord, kön, längd och födelsedatum. Du kan välja att tillhandahålla oss ytterligare information. Du instämmer i att den information du tillhandahåller oss är korrekt och att du ska hålla den korrekt och uppdaterad vid alla tillfällen. När du registrerar dig ombeds du att ange ett lösenord. Du är ensam ansvarig för att underhålla kontots och lösenordets sekretess, och du åtar dig ansvaret för alla aktiviteter som sker i ditt konto. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är skyddat måste du omedelbart meddela oss på support@alivecor.com. Ditt konto kan upphöra automatiskt efter en period av inaktivitet i kontot under mer än tolv (12) månader i följd.

 4. Betalning. För åtkomst till AliveCor-tjänsten eller till vissa funktioner i AliveCor-tjänsten kan det krävas att du betalar avgifter. Innan du betalar någon avgift får du möjlighet att granska och godkänna de avgifter som du sedan debiteras. Ingen återbetalning erbjuds för dessa avgifter, i den omfattning det tillåts enligt tillämplig lag. Om AliveCor ändrar avgifterna för AliveCor-tjänsten, inklusive genom att lägga till ytterligare avgifter eller debiteringar, meddelar AliveCor dig om sådana ändringar i förväg. Om du inte accepterar ändringarna kan det hända att AliveCor slutar att tillhandahålla AliveCor-tjänsten till dig. AliveCor debiterar den betalningsmetod du anger vid köptillfället. Du godkänner att AliveCor debiterar alla summor enligt beskrivningen i dessa Villkor, för den AliveCor-tjänst du väljer, med den betalningsmetoden. Om du betalar någon avgift med ett kreditkort kan AliveCor komma att ansöka om en förberedande auktorisering av ditt kreditkortskonto före ditt köp, för att bekräfta att kreditkortet är giltigt och har tillräckliga medel eller kredit för att täcka ditt köp. AliveCor-tjänsten kan innehålla funktioner för att aktivera, uppdatera eller avbryta återkommande betalningar för periodvisa debiteringar. Om du aktiverar eller uppdaterar återkommande betalningar via AliveCor-tjänsten godkänner du att AliveCor periodvis debiterar, tills vidare och till dess att antingen de återkommande betalningarna eller ditt konto avslutas, alla tillkommande belopp på eller före förfallodagen för de tillkommande beloppen. Om du använder AliveCor-tjänsten för att uppdatera eller avbryta en befintlig, godkänd engångsbetalning eller återkommande betalning, kan det ta flera arbetsdagar innan uppdateringen eller annulleringen får effekt. AliveCor samlar inte in eller lagrar någon finansiell kontoinformation enligt definitionen i Sekretesspolicyn.

 5. Licens. AliveCor äger och driver AliveCor-tjänsten. De dokument och annan information och annat innehåll som är tillgängligt i AliveCor-tjänsten ("Webbplatsinnehåll") skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriella rättigheter i hela världen. All copyright och andra äganderättsnotiser i något Webbplatsinnehåll måste bevaras i eventuella kopior som görs av det. All obehörig reproduktion, modifikation, distribution, offentlig presentation eller offentlig framställning av något Webbplatsinnehåll är strikt förbjuden. AliveCor och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas i dessa Villkor.

  Med förbehåll för de begränsningar som beskrivs i dessa Villkor beviljar AliveCor dig en begränsad, icke exklusiv, icke överförbar, icke underlicensierbar, återkallningsbar licens att installera och använda Appen i objektkodsformat på enheter som du äger eller kontrollerar, uteslutande för användning med AliveCor-tjänsterna. Genom att ladda ner eller använda vår(a) app(ar) tillstår du följande:

  1. Appen licensieras till dig, och säljs alltså inte till dig.
  2. Tredje parts villkor och avgifter kan tillkomma för att använda din enhet i anslutning till din användning av Appen, till exempel operatörens tjänstevillkor och avgifter för telefontjänster, dataåtkomst eller meddelandefunktioner, och du är ensam ansvarig för betalning av alla sådana avgifter.
 6. Klinikerbedömningstjänst.

  1. Allmänt. AliveCor ordnar med en tredje parts grupp av hälso- och sjukvårdspersonal för EKG-analyser som tillhandahåller professionella EKG-analystjänster ("Klinikerbedömningstjänst") till dig via AliveCor-tjänsten mot en extra avgift. Du har två alternativ för hur ditt EKG kan granskas: (i) en certifierad kardiolog kan tolka ditt EKG ("Kardiologtolkning"); eller (ii) en certifierad kardiograftekniker kan bedöma ditt EKG ("Teknikerbedömning"). På din begäran och med ditt medgivande skickar AliveCor Klinikerbedömningstjänsten dina data som behövs för att utföra den begärda tjänsten: Kardiologtolkning eller Teknikerbedömning. Klinikerbedömningstjänsten utför den begärda tjänsten och överför elektroniskt Kardiologtolkningen eller Teknikerbedömningen tillbaka till AliveCors system, och vi gör rapporten tillgänglig för dig i AliveCor-tjänsten. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du härmed till att registrera dig för Klinikerbedömningstjänsten, men det är sedan valfritt om du vill använda Klinikerbedömningstjänsten. Du debiteras endast för Klinikerbedömningstjänsten när och om du använder tjänsten. AliveCor förbehåller sig rätten att byta leverantörer av Klinikerbedömningstjänsten eller avsluta ett eller flera erbjudanden inom Klinikerbedömningstjänsten.

  2. Rapporter. Du får använda AliveCor-tjänsten för att skapa rapporter av dina data med algoritmiska utdata från AliveCors FDA-godkända algoritmer (FDA, Food and Drug Administration, är en federal myndighet i USA som handlägger vissa nationella läkemedelsärenden). Alla eventuella rapporter från AliveCors FDA-godkända algoritmer eller från Klinikerbedömningstjänsten tjänar samma syfte: att ge dig mer information som du kan använda vid konsultation hos din vårdgivare, inte som ersättning för konsultation hos din vårdgivare och inte som diagnos. De här rapporterna är avsedda som information till dig och ska användas som ett verktyg av din läkare för att bestämma rätt diagnos och behandling, med hänsyn till din fullständiga medicinska historik. Diagnos utifrån dina data kan endast göras av din läkare. Det är ditt ansvar att presentera dina medicinska data för din läkare, för korrekt analys och diagnos.

  3. EKG-registreringar. Du har möjlighet att när som helst erhålla en EKG-registrering från din enhet. Dina EKG-registreringar påverkas av ett flertal faktorer i fråga om din hälsa och din aktiviteter. AliveCor och Klinikerbedömningstjänster lämnar inga garantier för riktigheten hos eller den kliniska betydelsen av tolkningen av dina data. Observera att din läkare kan ha en annan åsikt om tolkningen av dina data. Om du bestämmer dig för att använda Klinikerbedömningstjänsten delar du din information med Klinikerbedömningstjänsten när du tillåter det via AliveCor-tjänsten.

  4. Begränsningar. På grund av telemedicinska begränsningar kan din lokala jurisdiktion begränsa din möjlighet att använda Klinikerbedömningstjänsten. Eftersom du använder en mobil enhet för att samla in dina data, är det ditt ansvar att säkerställa att Klinikerbedömningstjänsten är laglig enligt lokal lagstiftning för telemedicin.

 7. Tjänsten Personanpassad övervakning. Under vissa omständigheter kan AliveCor komma att visa dig aviseringar eller föreslagna åtgärder baserat på AliveCors analys av dina historiska data och annan information som du har tillhandahållit AliveCor, som läkemedel, symtom eller aktiviteter. AliveCor kan till exempel föreslå att du regelbundet skickar dina data till Klinikerbedömningstjänsten för kontinuerlig övervakning av din hjärthälsa. Dessa aviseringar eller föreslagna åtgärder, eller frånvaron av dem, är inte en indikation på din hälsa och dessa aviseringar eller föreslagna åtgärder är inte avsedda att ersätta din läkares utlåtande. Det är ditt ansvar att presentera dina data för din läkare, och att diskutera med din läkare vilka åtgärder som är lämpliga utifrån din medicinska historik. AliveCor kan även göra det möjligt för dig att schemalägga påminnelser med hjälp av AliveCor-tjänsten, till exempel påminnelser om att ta medicin. AliveCor gör inga utfästelser om precision, tillförlitlighet, fullständighet eller att push-notiser levereras i rätt tid, eftersom delar av processen ligger utom AliveCors kontroll. Du accepterar att all användning av dessa påminnelser sker på egen risk, och AliveCor frisäger sig från allt ansvar som uppkommer i och med din användning av dem. Du godkänner att AliveCor får skicka push-notiser till din mobila enhet i syften som är relaterade till AliveCor-tjänsten eller marknadsföring, om de har aktiverats och är i enlighet med Sekretesspolicyn. Du kan stänga av push-notiser i enhetens inställningar.

 8. Användares framställanden och garantier.

  1. Kardia- och Kardia Pro-användare framställer, garanterar och förbinder sig gentemot AliveCor att du är bosatt i USA, Anguilla, Australien, Aruba, Bahrain, Belgien, Chile, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Kanada, Kuwait, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Polen, Qatar, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Trinidad, Tobago, Tyskland, Ungern eller Österrike.

  2. Alla användare framställer, garanterar och förbinder sig gentemot AliveCor att (1) dessa Villkor har genomförts och levererats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal med dig, som är rättsligt bindande för dig i enlighet med villkoren; (2) om du använder AliveCor-tjänsten å en annan entitets vägnar, att du är behörig representant för den entiteten och har behörighet och samtycker till att binda entiteten till dessa Villkor; (3) du inte kommer att ansluta till eller använda AliveCor-tjänsten förutom enligt vad som uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor och eventuella ytterligare instruktioner, riktlinjer eller policyer som utfärdats av AliveCor, inklusive sådana som publiceras i AliveCor-tjänsten; (4) du kommer att ansluta till och använda AliveCor-tjänsten i fullständig efterlevnad av tillämplig lagstiftning; och (5) all information, alla data och annat material som du tillhandahåller för din kontoregistrering är korrekt och sanningsenlig på alla sätt.

 9. Användarinnehåll

  1. Allmänt om användarinnehåll. Vissa funktioner i AliveCor-tjänsten kan tillåta att du, din vårdgivare eller andra användare överför innehåll till AliveCor-tjänsten, inklusive meddelanden, bilder, data, text, platsinformation och andra typer av information ("Användarinnehåll") och publicerar Användarinnehåll i AliveCor-tjänsten. Du behåller upphovsrättigheterna, inklusive eventuella ideella rättigheter och andra äganderättigheter som du kan ha för det Användarinnehåll du publicerar i AliveCor-tjänsten, förutsatt att om du väljer att koppla ditt konto till vår Kardia Pro-tjänst eller till informationssystem som erbjuds av din vårdgivare, kan eventuella data som tillhandahålls till din vårdgivare komma att ingå i din journal och att en kopia av sådana data kan komma att ägas och/eller kontrolleras av vårdgivaren enligt tillämplig lag.

  2. Begränsat licensmedgivande till AliveCor. Genom att lägga upp eller publicera Användarinnehåll ger du AliveCor en evig, oåterkallelig, världsomfattande, icke exklusiv, royaltyfri, fullt betald, överförbar rätt och licens (med rätt till underlicens) att använda, dela, lagra, överföra, visa, framställa, reproducera, ändra skapa avledda verk av och distribuera ditt Användarinnehåll, helt eller delvist, för alla syften och i enlighet med Sekretesspolicyn, i alla medieformat och via alla mediekanaler som är kända nu eller som sedermera utvecklas. Vi kan också skapa anonymiserade data och bilder från ditt Användarinnehåll, och sådana data och bilder är då inte längre ditt Användarinnehåll. Du avstår, oåterkalleligt och för alltid, från alla rättigheter du kan ha till att ditt Användarinnehåll ändras eller manipuleras på något sätt som du ogillar. AliveCor förbehåller sig rätten att vägra att ta emot, publicera, visa eller överföra ditt Användarinnehåll efter eget omdöme.

  3. Begränsat licensmedgivande till andra användare. Genom att publicera eller dela Användarinnehåll med andra användare av AliveCor-tjänsten, eller genom att koppla ditt konto till din vårdgivare via vår Kardia Pro-tjänst, ger du dessa användare och/eller vårdgivare en icke exklusiv licens att få åtkomst till och använda det Användarinnehållet enligt vad som tillåts i dessa Villkor och AliveCor-tjänstens funktioner.

  4. Framställanden och garantier om användarinnehåll. Du är ensam ansvarig för ditt Användarinnehåll och för konsekvenserna av att lägga upp eller publicera Användarinnehåll. Genom att lägga upp eller publicera Användarinnehåll bekräftar, framställer och garanterar du följande:

   1. Du är skapare och ägare till Användarinnehållet, eller har nödvändiga licenser, rättigheter, medgivanden och tillstånd för att ge AliveCor och användare av AliveCor-tjänsten tillstånd att använda och distribuera ditt Användarinnehåll enligt vad som är nödvändigt för att utöva de licenser som du medger i detta avsnitt, på det sätt som avses av AliveCor, AliveCor-tjänsten och dessa Villkor.

   2. Ditt Användarinnehåll och användningen av ditt Användarinnehåll som det avses av dessa Villkor inte gör eller kommer att göra något av följande: (i) göra intrång i, bryta mot eller tillskanska sig någon tredje parts rättighet, inklusive någon upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, ideell rätt, rätt till integritet, publiceringsrätt eller någon annan immateriell rättighet eller äganderätt; (ii) förtala, ärekränka, förolämpa eller göra intrång i rätten till integritet, publicitet eller andra äganderätter för en annan person; eller (iii) föranleda att AliveCor bryter mot någon lag eller bestämmelse.

    Du samtycker till att du betalar för alla eventuella royaltyer, avgifter eller andra belopp som ska betalas till någon person med anledning av Användarinnehåll som du publicerar i eller via AliveCor-tjänsten.

    1. Friskrivning om Användarinnehåll. Vi har ingen skyldighet att redigera eller kontrollera Användarinnehåll som du eller andra användare lägger upp eller publicerar, och vi är på inga sätt ansvariga för Användarinnehåll. AliveCor kan emellertid när som helst och utan föregående meddelande, kontrollera, ta bort, redigera eller blockera eventuellt Användarinnehåll som enligt vårt eget omdöme bryter mot dessa Villkor eller på annat sätt är anstötligt. Du förstår att när du använde AliveCor-tjänsten exponeras du för Användarinnehåll från en mängd olika källor och du förstår att Användarinnehåll kan vara felaktigt, stötande, oanständigt eller anstötligt. I den omfattning det tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att avstå och avstår från alla lagliga eller sedvanerättsliga rättigheter eller åtgärder som du har eller kan komma att ha gentemot AliveCor i fråga om Användarinnehåll. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar i anslutning till Användarinnehåll, i den omfattning det tillåts enligt tillämplig lag. Om vi aviseras av en användare eller innehållsägare om Användarinnehåll som påstås inte uppfylla dessa Villkor, kan vi komma att undersöka påstående och efter eget gottfinnande besluta om att ta bort Användarinnehållet, vilket vi förbehåller oss rätten att göra när som helst och utan föregående meddelande.
    2. Procedur för olagligt Användarinnehåll

    Om du tror att något Användarinnehåll inte uppfyller dessa Villkor ber vi dig att meddela oss.

    Vi följer bestämmelserna i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) som gäller för vår verksamhet (17 U.S.C. §512, i dess ändrade lydelse). Om du har klagomål gällande immateriella rättigheter till material som publicerats i AliveCor-tjänsten kan du kontakta vårt särskilda ombud på följande adress:

    AliveCor, Inc.

    ATTN: Legal Department (Copyright Notification)

    444 Castro Street, Suite 600

    Mountain View, CA 94041

    USA

    650-396-8650

    E-post: copyright@alivecor.com

    Observera att enligt tillämplig lag kan du åläggas civil- eller straffrättslig påföljd om du medvetet lämnar falsk, missvisande eller felaktig information om att Användarinnehåll gör intrång.

    Alla meddelanden enligt Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) där man påstår att material som delas från eller distribueras av AliveCor-tjänsten gör intrång på immateriella rättigheter måste innehålla alla information som krävs av DMCA för sådana meddelanden.

    • Upprepade intrång. AliveCor avslutar utan meddelande konton för användare som av AliveCor fastställs göra “Upprepade intrång.” Upprepade intrång begås av en användare som har meddelats om aktivitet som gör intrång eller som har fått Användarinnehåll borttaget från AliveCor-tjänsten minst tre gånger.
 10. Förbjudet uppförande. GENOM ATT ANVÄNDA ALIVECOR-TJÄNSTEN SAMTYCKER DU TILL ATT INTE:

  1. använda eller ansluta till AliveCor-tjänsten (a) från en jurisdiktion där sådan användning eller anslutning inte är tillåten, (b) i något olagligt syfte eller (c) i strid med någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag;

  2. utföra aktiviteter som kan vara skadliga för andra eller som skulle kunna skada AliveCors anseende;

  3. bryta mot, eller uppmuntra andra att bryta mot, någon tredje parts rätt, inklusive genom att göra intrång eller tillskanska sig någon tredje parts immateriella rättighet, eller avslöja personuppgifter om en annan person;

  4. publicera, ladda upp eller distribuera marknadsförings- eller annonseringslänkar eller -innehåll, eller något annat Användarinnehåll eller annat innehåll som är olagligt, ärekränkande, smädfullt, felaktigt eller som en förståndig person skulle kunna bedöma vara anstötligt, vanvärdigt, oanständigt, pornografiskt, trakasserande, hotande, besvärande, hatiskt eller på annat sätt opassande;

  5. använda skrapor, robotar eller andra datainsamlande enheter i eller via AliveCor-tjänsten, eller visa i ram på annan webbplats eller på annat sätt tillhandahålla AliveCor-tjänsten till tredje parter utan AliveCors tillstånd;

  6. ingripa i säkerhetsrelaterade funktioner i AliveCor-tjänsten, inklusive genom att: (a) inaktivera eller kringgå funktioner som förhindrar eller begränsas användning eller kopiering av något innehåll; eller (b) rekonstruera, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för någon del av Tjänsten, inklusive app(ar), förutom i den omfattning sådan aktivitet uttryckligen är tillåten av tillämplig lag oaktat denna begränsning;

  7. ingripa i funktionen av AliveCor-tjänsten eller någon användares nöje av AliveCor-tjänsten, inklusive genom att: (a) ladda upp eller på annat sätt sprida virus, annonssmusslingsprogram, spionprogram, mask eller annan skadlig kod; (b) framställa oönskade erbjudanden eller annonser till en annan användare av AliveCor-tjänsten; (c) försöka samla in personuppgifter, inklusive men utan begränsning till EKG-data eller annan hälsoinformation, om en annan användare eller tredje part utan deras medgivande; eller (d) ingripa i eller störa nätverk, utrustning eller server som är ansluten till eller som används för att tillhandahålla AliveCor-tjänsten, eller bryta mot någon bestämmelse, policy eller procedur i något sådant nätverk, utrustning eller server;

  8. utföra någon bedräglig aktivitet, inklusive utge sig för att vara en annan person eller entitet, göra anspråk på falsk anknytning, ansluta till annan AliveCor-tjänst eller -konto utan behörighet eller framställa oriktig information vid kontoregistrering;

  9. ändra, översätta eller skapa härledda arbeten, anpassningar eller kompilationer av eller baserat på AliveCor-tjänsten eller delar därav, eller använda, kopiera eller reproducera AliveCor-tjänsten eller någon del därav annat än vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor;

  10. tilldela, underlicensiera, leasa, sälja, använda som säkerhet eller på annat sätt överföra den åtkomst till medges enligt dessa Villkor eller något Material (enligt definition i avsnitt 15) eller någon rätt eller möjlighet att visa, ansluta till eller använda något Material; eller

  11. försöka utföra någon av de handlingar som beskrivs i detta avsnitt 10, eller assistera eller tillåta en annan person att utföra någon av de handlingar som beskrivs i detta avsnitt 10.

 11. Tredje parts tjänster och länkade webbplatser. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter. Sådana tredjepartswebbplatser kontrolleras inte av AliveCor och vi är inte ansvariga för innehållet på någon tredjepartswebbplats eller någon länk som finns på en tredjepartswebbplats. AliveCor tillhandahåller dessa länkar endast för bekvämlighet och granskar, godkänner, övervakar, rekommenderar eller garanterar inte och gör inga utfästelser i fråga om tredje parts webbplatser.

  AliveCor kan tillhandahålla verktyg via AliveCor-tjänsten som gör det möjligt för dig att exportera information, inklusive men inte begränsat till EKG-data och Användarinnehåll, till tredje parts applikationer eller tjänster som Google Fit eller Apple Hälsa, eller importera information från sådana tredje parts applikationer eller tjänster, inklusive via funktioner som låter dig länka ditt konto i AliveCor till ett konto hos tredjepartstjänsten. Genom att använda något av dessa verktyg framställer, garanterar och godkänner du att sådana överföringar är tillåtna enligt tillämplig lag och att du har behörighet att, och att vi å dina vägnar får, överföra den informationen till och från tillämplig tredjepartstjänst i enlighet med Sekretesspolicyn. Tredjepartstjänster kontrolleras inte av oss, och vi är inte ansvariga för någon tredje parts användning av din exporterade information. Om du aktiverar funktionerna i AliveCor-tjänsten som är utformade för att importera information från sådana tredjepartstjänster, tillåter du härmed och ger AliveCor en evig, oåterkallelig licens att använda sådan importerad information och att avslöja den till tredje parter som din vårdgivare i enlighet med Sekretesspolicyn och tillämplig lag. AliveCor-tjänsten kan även innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Länkade webbplatser står inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för deras innehåll.

 12. Avsluta användning; Avbryta och modifiera tjänsten. Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att följa processen som beskrivs på AliveCor-webbplatsen eller kontakta kundtjänst på support@alivecor.com. Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor avslutas automatiskt ditt tillstånd från oss att använda AliveCor-tjänsten. Dessutom kan AliveCor när som helst och efter eget gottfinnande avsluta ditt användarkonto i AliveCor-tjänsten eller suspendera eller avsluta din åtkomst till AliveCor-tjänsten om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor, om vi inte längre tillhandahåller någon del av AliveCor-tjänsten eller av någon annan anledning, med eller utan meddelande. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst modifiera eller avbryta AliveCor-tjänsten (inklusive genom att begränsa eller avsluta vissa funktioner i AliveCor-tjänsten), tillfälligt eller permanent, utan att meddela dig. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag har vi inget skadeståndsansvar för alla eventuella ändringar av AliveCor-tjänsten eller för suspendering eller avslutande av din åtkomst till eller användning av AliveCor-tjänsten, med förbehåll för att om AliveCor upphör med att driva AliveCor-tjänsten och därmed avslutar din åtkomst till AliveCor-tjänsten så har du rätt till en proportionell återbetalning av eventuella i förväg betalda avgifter som du har betalat till AliveCor för användning av AliveCor-tjänsten. Om ditt konto eller det här avtalet avslutas av någon anledning kan AliveCor välja att radera alla eventuella data som är kopplade till ditt konto.

 13. Sekretesspolicy; Ytterligare villkor

  1. Sekretesspolicy. Läs Sekretesspolicyn (“Sekretesspolicy”) noggrant för information om hur vi samlar in, använder, lagrar och avslöjar dina personuppgifter. Sekretesspolicyn införlivas genom den här hänvisningen i, och utgör en del av, dessa Villkor. Du samtycker till insamling, delning, användning, avslöjande och annan hantering och behandling av dina personuppgifter (inklusive att dela data med tredjepartsleverantörer) enligt beskrivningen i Sekretesspolicyn.

  2. Ytterligare villkor. För din användning av AliveCor-tjänsten gäller alla ytterligare villkor, policyer, regler eller riktlinjer som är tillämpliga för AliveCor-tjänsten eller vissa funktioner i AliveCor-tjänsten, som vi kan publicera i eller länka till från AliveCor-tjänsten ("Ytterligare villkor"), till exempel slutanvändaravtal för eventuell nedladdningsbar programvara eller regler som gäller en viss funktion eller ett visst innehåll i AliveCor-tjänsten, enligt avsnitt 14. Alla Ytterligare villkor införlivas genom den här hänvisningen i, och utgör en del av, dessa Villkor.

 14. Ändringar av dessa Villkor. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och när som helst ändra dessa Villkor med framdeles giltighet. Kontrollera dessa Villkor regelbundet för ändringar. Om en ändring av dessa Villkor väsentligt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter ("Väsentliga ändringar”) meddelar vi dig om de ändrade villkoren genom e-post till den adress du uppgivit i din användarprofil. Väsentliga ändringar gäller från det att du godkänner sådana. Oväsentliga ändringar gäller från det att de publiceras. Tvister som uppkommer under dessa Villkor ska lösas i enlighet med den version av dessa Villkor som gällde vid den tidpunkt då tvisten uppstod. Din enda och exklusiva åtgärd om du inte godkänner någon ändring av dessa Villkor är att avsluta ditt konto. Du får inte under några omständigheter göra tillägg till eller ändra dessa Villkor.

 15. Ägande; Äganderätter. AliveCor-tjänsten ägs och drivs av AliveCor. De visuella gränssnitten, grafik, design, kompilering, information, data, datorkod (inklusive källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster och alla andra element i AliveCor-tjänsten ("Material") som tillhandahålls av AliveCor skyddas av immateriella rättigheter och andra lagar. Allt Material som ingår i AliveCor-tjänsten tillhör AliveCor eller våra tredje parts licensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts av AliveCor får du inte använda dig av Materialet. AliveCor har ensamrätt till Materialet förutom vad som medges uttryckligen i dessa Villkor.

 16. Underleverantörer. Härmed godkänner du AliveCors samarbete med tredje parter (inklusive AliveCors närstående bolag) för att utföra eller bidra till prestanda för hela eller en del av AliveCor-tjänsten eller AliveCor-webbplatsen, till exempel den kliniska tolkningstjänsten.

 17. Feedback. Om du vill väljer att lämna åsikter om och förslag på problem med eller ändringar eller förbättringar i AliveCor-tjänsten ("Feedback"), ger du därmed AliveCor obegränsad, evig, oåterkallelig, icke exklusiv, fullt betalad, royaltyfri rätt att utnyttja din Feedback på valfritt sätt och i valfritt syfte, inklusive för att förbättra AliveCor-tjänsten och skapa andra produkter och tjänster.

 18. Skadestånd. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag är du ansvarig för din användning av AliveCor-tjänsten, och du ska hålla AliveCor skadeslös och, om du anvisas AliveCor, försvara AliveCor och dess tjänstemän, chefer, anställda, konsulter, närstående bolag, dotterbolag och ombud (tillsammans “AliveCor-entiteterna") från och mot varje anspråk, betalningsskyldighet, skada, förlust och kostnad, inklusive rimliga advokatarvoden och -kostnader, som uppkommer ur eller på något sätt är kopplat till: (a) din åtkomst till eller användning av eller påstådda användning av AliveCor-tjänsten; (b) din överträdelse av någon del av dessa Villkor, någon framställning, garanti eller något avtal som hänvisas till i dessa Villkor, eller någon tillämplig lag eller bestämmelse; (c) din överträdelse av tredje parts rättighet, inklusive någon immateriell äganderätt eller offentlighetsrätt, integritetsrätt, annan äganderätt eller sekretessrätt; (d) någon tvist eller något problem mellan dig och tredje part; samt (e) alla anspråk som uppstår från eller beroende på bedrägeri, avsiktlig misskötsamhet, brottsliga handling eller grov vårdslöshet av dig. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att på vår egen bekostnad åta oss det odelade försvaret av och kontrollen över någon fråga som i annat fall skulle innebär skadeersättning av dig (utan att begränsa dina skyldigheter för skadeståndsersättning i anknytning till den frågan), och i sådana fall, samtycker du till att samarbeta med vårt försvar i det anspråket.

 19. Friskrivningar; Inga garantier

  ALIVECORTJÄNSTEN OCH ALLT MATERIAL OCH INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “MED RÅDANDE TILLGÄNGLIGHET", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI ELLER VILLKOR, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. ALIVECOR-ENTITETERNA FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FRÅGA OM ALIVECOR-TJÄNSTEN, ALLT MATERIAL OCH INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN OCH ALL PROGRAMVARA ELLER MASKEINVARA SOM ÄR KOPPLAD TILL ELLER ANVÄNDS MED ALIVECOR-TJÄNSTEN, ELLER I FRÅGA OM TILLGÄNGLIGHETEN FÖR NÅGOT AV DET OVANNÄMNDA, INKLUSIVE: (A) ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT, RÄTT TILL LUGN OCH RO ELLER ATT INGA INTRÅNG FÖRELIGGER; (B) ALLA GARANTIER SOM UPPKOMMER UR HANDEL, ANVÄNDNING ELLER AFFÄRER; OCH (C) ALLA GARANTIER I FRÅGA OM HURUVIDA EKG-DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG I ELLER ÖVERFÖRS MED ALIVECOR-TJÄNSEN ÄR SANN, FULLSTÄNDIG OCH EXAKT. DU MEDGER OCH GODKÄNNER SPECIFIKT ATT ALIVECOR INTE ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGON VÅRD ELLER RELATERAD BESLUT SOM FATTAS AV DIG ELLER DIN VÅRDGIVARE UTIFRÅN DATA SOM SAMLATS IN, ÖVERFÖRTS ELLER VISATS AV ELLER I ALIVECOR-TJÄNSEN, OAVSETT OM SÅDANA DATA ÄR KORREKTA ELLER FELAKTIGA. ALIVECOR-ENTITETERNA GARANTERAR INTE ATT ALIVECOR-TJÄNSTEN ELLER NÅGON DEL AV ALIVECOR-TJÄNSTEN, ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLL SOM ERBJUDS VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN ÄR OAVBRUTNA, SÄKRA, FRIA FRÅN FEL, VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER OCH GARANTERAR INTE ATT NÅGRA SÅDANA PROBLEM KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

  INGET RÅD OCH INGEN INFORMATION, VARKEN MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM INHÄMTATS AV DIG FRÅN ALIVECOR-TJÄNSTEN ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN, GER UPPHOV TILL NÅGON GARANTI I FRÅGA OM NÅGON AV ALIVECOR-ENTITETERNA ELLER ALIVECOR-TJÄNSTEN SOM INTE UTTRYCKEN FASTSSLÅS I DESSA VILLKOR. DU BÄR ALL RISK FÖR ALLA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ FRÅN DIN ANVÄNDNING AV ELLER ANSLUTNING TILL ALIVECOR-TJÄNSTEN, DINA FÖREHAVANDEN MED NÅGON ANNAN ANVÄNDARE AV ALIVECOR-TJÄNSTEN, OCH MATERIAL ELLER INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU ANVÄNDER ALIVECOR-TJÄNSTEN, OCH ANVÄNDER, ANSLUTER TILL, LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT INFÖRSKAFFAR MATERIAL ELLER INNEHÅLL VIA ALIVECOR-TJÄNSTEN OCH ASSOCIERADE WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER, EFTER EGET GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK, OCH ATT DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ALLA EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN EGENDOM (INKLUSIVE DATORSYSTEM ELLER MOBIL ENHET SOM ANVÄNDS I ANKNYTNING TILL ALIVECOR-TJÄNSTEN), ELLER FÖRLUST AV DATA SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV ALIVECOR-TJÄNSTEN ELLER NEDLADDNINGEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV MATERIALET ELLER INNEHÅLLET.

  OVANSTÅENDE PARAGRAFER GÄLLER I DEN OMFATTNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VISSA JURISDIKTIONER KAN FÖRBJUDA EN FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, I SYNNERHET EN FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER SOM FÖRESKRIVS ELLER UNDERFÖRSTÅS I LAG, TILL EXEMPEL LAGLIGA GARANTIER OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR VAROR SOM ERBJUDS TILL KONSUMENTER I EU, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER.

 20. Begränsning av skadeståndsansvar

  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ALIVECOR-ENTITETERNA VARA SKADESTÅNDSANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, OAVSIKTLIG ELLER SPECIELL SKADA, FÖLJDSKADA ELLER STRAFFSKADESTÅND (INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLUST AV INTÄKTER, GOODWILL ELLER NÅGON ANNAN IDEELL FÖRLUST) SOM UPPKOMMER UR ELLER RELATERAS TILL DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV, ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANSLUTA TILL ELLER ANVÄNDA ALIVECOR-TJÄNSTEN ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLL I ALIVECOR-TJÄNSTEN, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, FÖRPLIKTELSE (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), LAG ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSTEORI, OCH OAVSETT HURUVIDA NÅGON ALIVECOR-ENTITET HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADA. FÖR ATT UNDVIKA MISSFÖRSTÅND OMFATTAR DE UTESLUTNA SKADORNA ÄVEN, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV BESPARINGAR ELLER INTÄKTER; FÖRLUST AV VINST; FÖRLUST AV ANVÄNDNING; FÖRLUST AV LIV ELLER HÄLSA, TREDJE PARTS ANSPRÅK OCH ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSUTRUSTNING ELLER -TJÄNSTER.

  MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I AVSNITT 241.E OCH OM ALIVECOR INTE LAGLIGT KAN FRÅNSÄGA SIG SKADESTÅNDSANSVAR FÖR OVANNÄMNDA SKADOR, SKA DET SAMLADE SKADESTÅNDSANSVARET FÖR ALIVECOR-ENTITETERNA GENTEMOT DIG FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPKOMMER UR ELLER RÖR DIN ANVÄNDNING AV ELLER NÅGON OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA NÅGON DEL AV ALIVECOR-TJÄNSTEN ELLER ANNAT ENLIGT DESSA VILLKOR, I AVTAL, FÖRPLIKTELSE ELLER ANNAT, VARA BEGRÄNSAT TILL DET STÖRRE AV DE BELOPP DU HAR BETALAT FÖR ATT ANVÄNDA ALIVECOR-TJÄNSTEN ELLER 100 USD, I DEN OMFATTNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

  VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR FÖLJDSSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, I VILKET FALL SÅDANA BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA DIG I DEN OMFATTNING DET ÄR TILLÅTET I SÅDAN JURSIDIKTION. VIDARE SKA INGENTING I DESSA VILLKOR BEGRÄNSA ELLER UNDANTA NÅGOT SKADESTÅNDSANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER UNDANTAS ENLIGT LAG, TILL EXEMPEL SKADESTÅNDSANSVAR FÖR AVSIKTLIGT ÖVERTRÄDANDE AV DESSA VILLKOR. INGENTING I DESSA VILLKOR PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.

  VARJE BESTÄMMELSE I DESSA VILLKOR SOM FASTSTÄLLER EN BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR, FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER ELLER UNDANTAG FRÅN SKADESTÅND AVSER ATT FÖRDELA OCH FÖRDELAR RISKERNA MELLAN PARTNERNA ENLIGT DESSA VILLKOR. DEN HÄR FÖRDELNINGEN ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE ELEMENT I ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN PARTERNA. VAR OCH EN AV DESSA BESTÄMMELSER ÄR AVSKILJBARA FRÅN OCH OBEROENDE AV ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT 20 ÄR GILTIGA ÄVEN OM NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD FALLERAR I SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

 21. Force Majeure. AliveCor befrias från verkställande enligt dessa Villkor för någon person då de förhindras från att eller försenas i verkställande av några skyldigheter som följer av dessa Villkor, helt eller delvis, som en följd av en Force Majeure-händelse. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag och för det här avsnittets syfte, avser “Force Majeure-händelse” en händelse eller serie av händelser som orsakas eller följer av något av följande: (1) väderförhållanden eller andra naturelement eller katastrofer; (2) krigshandlingar, terrordåd, uppror, upplopp eller civil oordning; (3) karantäner eller embargon, (4) strejker; (5) avbrott i telekommunikation, nätverk, datorer, servrar eller Internet; (6) obehörig åtkomst till AliveCors IT-system av tredje parter; eller (7) andra orsaker som ligger utom rimlig kontroll för AliveCor.

 22. Tillämplig lag och kompetenta domstolar. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag omfattas dessa Villkor av lagstiftningen i delstaten Kalifornien utan hänsyn till motstridiga rättsprinciper. Om en stämning eller ett domstolsförfarande tillåts enligt dessa Villkor samtycker du och AliveCor till att underkasta er den personliga och exklusiva jurisdiktionen hos de statliga och federala domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, USA i syftet behandla alla eventuella tvister. Om du är konsument i EU är sådan jurisdiktion hos Santa Clara Countys domstolar icke-exklusiv. Vi driver AliveCor-tjänsten från våra kontor i USA, och vi gör inga utfästelser om att Material som ingår i AliveCor-tjänsten är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser.

 23. Allmänt. Dessa Villkor är tillsammans med Sekretesspolicyn och andra avtal som uttryckligen införlivas genom hänvisning i dessa Villkor, den fullständiga och enda överenskommelsen och avtalet mellan dig och AliveCor angående din användning av AliveCor-tjänsten. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts ovan, får tillägg till dessa Villkor endast göras med en skriftlig överenskommelsen som undertecknas av behöriga representanter för alla parter i dessa Villkor. Du får inte tilldela eller överföra dessa Villkor eller dina rättigheter enligt dessa Villkor, helt eller delvis, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt föregående skriftliga medgivande, som kan ges eller nekas efter AliveCors eget gottfinnande. Alla försök till tilldelning av dig utan sådant medgivande är ogiltiga. Vi kan när som helt och utan meddelande eller medgivande förordna dessa Villkor, i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Underlåtenhet att kräva verkställande av någon bestämmelse påverkar inte vår rätt att kräva verkställande vid ett senare tillfälle, och en friskrivning från oss av någon överträdelse eller något fallisemang enligt dessa Villkor, eller någon bestämmelse i dessa villkor ska inte vara en friskrivning från senare överträdelse eller fallisemang eller en friskrivning från själva bestämmelsen. Användning av avsnittsrubriker i dessa Villkor är endast för bekvämlighet och påverkar inte tolkningen av någon bestämmelse. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska den del som inte är verkställbar vara giltig i störts möjliga utsträckning och de återstående delarna ska vara fullständigt giltiga och gällande. Vid upphörande av dessa Villkor ska avsnitt 8–10, 12, 13, 18, 19 och 21–25 tillsammans med Sekretesspolicyn och andra medföljande avtal vara fortsatt giltiga.

 24. Tvistlösning och skiljedomsförfarande

  LÄS DET HÄR AVSNITTET NOGGRANT EFTERSOM DET KRÄVER ATT DU AVGÖR VISSA TVISTER OCH ANSPRÅK MED OSS GENOM SKILJEDOM OCH BEGRÄNSAR PÅ VILKA SÄTT DU KAN SÖKA HJÄLP FRÅN OSS.

  1. Allmänt. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag och i syfte att lösa tvister mellan dig och AliveCor på det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet, samtycker du och AliveCor till att alla tvister som uppkommer i anslutning till dessa Villkor ska lösas genom bindande skiljedom, såvida du inte är konsument i en jurisdiktion som förbjuder exklusiv användning av skiljedomsförfarande för tvistlösning.

   Skiljedomsförfarande är mindre formellt än en domstolsprocess. Skiljedomsförfarandet använder en neutral skiljeman i stället för en domare eller jury, det kan tillåta mer begränsat avslöjande än ett domstolsförfarande, och det kan omfattas av en mycket begränsad granskning av domstolar. Skiljemän kan utdela samma skadestånd och ersättningar som en domstol kan utdela. Det här avtalet om att avgöra tvister med skiljedomsförfarande omfattar alla anspråk som uppkommer ur eller rör någon aspekt av dessa Villkor, baserat på avtal, förpliktelse, lag, bedrägeri, oriktig framställning eller någon annan rättsteori, och oavsett om ett anspråk uppkommer under eller efter upphörandet av dessa Villkor. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR AVSTÅR BÅDE DU OCH ALIVECOR FRÅN RÄTTEN TILL PRÖVNING AV EN JURY ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN, I DEN OMFATTNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

  2. Möjlighet att välja bort avtal om skiljedomsförfarande: Du kan avböja det här avtalet om att använda skiljedomsförfarande genom att kontakta support@alivecor.com inom 30 dagar efter det att du först godkänt dessa Tjänstevillkor och uppge att du (inkludera ditt förnamn, efternamn och den e-postadress du använde när du registrerade dig för AliveCor-tjänsten) avböjer avtalet om skiljedomsförfarande.

  3. Undantag. Trots bestämmelserna i avsnitt 24A ska inget i dessa Villkor anses frånsäga, omintetgöra eller på annat sätt begränsa vardera parts rätt att: (a) väcka enskilt åtal i ett småmålsförfarande; (b) söka verkställighetsåtgärd genom tillämpligt federalt, statligt eller lokalt ombud om sådan åtgärd är tillgänglig; (c) söka föreläggande i en domstol; eller (d) inleda rättegång i domstol för fordran angående överträdelse av immateriella rättigheter.

  4. Skiljeman. I den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska alla eventuella skiljedomsförfaranden mellan dig och AliveCor lösas under Federal Arbitration Act, och styras av Commercial Dispute Resolution Procedures och Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gemensamt “AAA-regler") för American Arbitration Association ("AAA"), med modifieringar i dessa Villkor och administrerat av AAA. AAA-reglerna och anmälningsformulär kan du hitta online på www.adr.org, genom att ringa AAA på 1-800-778-7879 eller genom att kontakta AliveCor.

  5. Meddelande; Process. En part som avser att söka skiljedom måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra parten via certifierad posttjänst i USA eller federal expressleverans (underskrift krävs) eller, och endast om sådan andra part inte har angett en aktuell fysisk adress, med e-post ("Meddelande"). AliveCors adress för Meddelande är: AliveCor, Inc., 444 Castro Street, Suite 600 Mountain View, CA 94041 USA. Meddelandet måste: (a) beskriva naturen av och grunden för anspråket eller tvisten; och (b) beskriva den specifika ersättning som söks ("Krav"). Parterna ska i göra uppriktiga försök att lösa anspråket direkt, men om parterna inte når en överenskommelse inom om det inom 30 dagar efter det att Meddelandet mottagits, kan du eller AliveCor inleda ett skiljedomsförfarande. Under skiljedomsförfarande får eventuella belopp för en förlikning som erbjuds av dig eller AliveCor inte avslöjas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen fattat ett slutgiltigt beslut och slutgiltig skiljedom, om något. Om tvisten löses genom skiljedom till din favör ska AliveCor betala dig det högsta av följande: (i) det belopp som skiljemannen tilldömt dig, om något; (ii) det senast erbjudna förlikningsbeloppet som erbjöds av AliveCor för att lösa tvisten före skiljedomen; eller (iii) 1 000 USD.

  6. Avgifter. Om du inleder ett skiljedomsförfarande enligt dessa Villkor ska AliveCor ersätta dig för dina utgifter för anmälningsavgiften, såvida inte din fordran är på mer än 10 000 USD, så betalningen av eventuella avgifter avgörs av AAA-reglerna. Eventuell skiljedomsförhandling ska ske på en plats, att enas om, i Santa Clara County i Kalifornien i USA, men om fordran är för 10 000 USD eller mindre, kan du välja om skiljedomsförfarandet ska genomföras: (a) enbart utifrån de dokument som skickats in till skiljemannen; (b) med en telefonbaserad förhandling; eller (c) med en förhandling med fysisk närvaro enligt AAA-reglerna i det county (län) (eller parish (kommun) där du är bokförd. Om skiljemannen finner att varken grunden till anspråket eller den ersättning som söks i Kravet är grundlösa eller framlagda i felaktigt syfte (enligt de standarder som anges i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), ska betalningen av alla avgifter regleras enligt AAA-reglerna. I sådant fall samtycker du till att ersätta AliveCor för alla kostnader som tidigare betalas av dem och som i annat fall åligger dig att betala enligt AAA-reglerna. Oavsett på vilket sätt skiljedomsförfarandet genomförs måste skiljemannen utfärda ett motiverat, skriftligt beslut som förklarar central bevisning och de slutsatser som ligger till grund för beslutet och ersättningen, om sådan föreligger. Skiljemannen kan fatta döma i och lösa tvister i fråga om betalning och ersättning av avgifter och kostnader när som helst under förfarandet och på begäran från endera part inom 14 dagar från skiljemannens beslut i ärendet.

  7. Ingen grupptalan. I DEN OMFATTNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG GODKÄNNER DU OCH ALIVECOR ATT BÅDA PARTER ENDAST SKA GÖRA ANSPRÅK MOT DEN ANDRA PARTEN ENDAST PÅ EGEN HAND OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER I GRUPPMEDLEM I EN GRUPPTALAN. Såvida inte både du och AliveCor avtalar om något annat får skiljemannen inte heller konsolidera mer än en persons anspråk, och får inte på annat sätt leda förhandlingar i någon annan form av representativt eller gruppbaserat förfarande, i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

  8. Anspråk. I den omfattningen det är tillåtet enligt tillämplig lag ska inget åtal som uppkommer ur, i samband med eller i relation till dessa Villkor väckas av dig mer än ett (1) år efter tillfället när kravet uppstod. Denna period får inte förlängas av någon anledning,förutom med skriftligt medgivande från båda parter. Alla bestämmelser enligt lag som skulle kunna pausa eller på annat sätt påverka begränsningsperiodens förlopp avsägs härmed, och ingen sådan bestämmelse i lag ska ges verkan för att förlänga den perioden som begränsas av denna paragraf, i den omfattning det är tillåtet enligt gällande lag.

  9. Ändringar av denna bestämmelse om skiljedom. Om AliveCor gör några ytterligare ändringar i den här bestämmelsen om skiljedomsförfarande, annat än en ändring av AliveCors adress för Meddelande, kan du avvisa den ändringen genom att skicka oss ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter ändringen av AliveCors adress för meddelande, i vilket fall ditt konto med AliveCor avslutas och den här bestämmelsen om skiljedomsförfarande fortsätter att gälla som den gällde direkt innan de ändringar du avvisa genomfördes.

  10. Verkställbarhet. Om avsnitt 24G befinns vara icke verkställbart eller om hela detta avsnitt 24 befinns vara icke verkställbart, ska hela detta avsnitt 24 vara ogiltigt och, i sådant fall godkänner parterna att den exklusiva jurisdiktionen och domstolen som anges i avsnitt 22 styr alla eventuella stämningar som uppkommer ur eller är relaterade till dessa Villkor.

 25. Meddelanden; Medgivande till elektronisk kommunikation. Genom att använda AliveCor-tjänsten samtycker du till att få viss elektronisk kommunikation från oss enligt vad som beskrivs vidare i Sekretesspolicyn. Läs Sekretesspolicyn om du vill veta mer om vår användning av elektronisk kommunikation. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Alla meddelanden från AliveCor som är avsedda för mottagande av dig ska bedömas vara levererade och gällande när de skickas till den e-postadress du angav under registreringsprocessen eller när de publiceras i och görs tillgängliga för dig i AliveCor-tjänsten. Om du ändrar e-postadressen som du angav i anslutning till registrering för att få åtkomst till och använda AliveCor-tjänsten måste du uppdatera sin adress enligt processernas som beskrivs i AliveCor-tjänsten. Genom att tillhandahålla oss ditt mobiltelefonnummer samtycker du till att få textmeddelanden på det numret för kontoverifiering, meddelandeaviseringar och andra syften som är relaterade till AliveCor-tjänsten. Vi kanske inte debiterar dig någon avgift för textmeddelanden, men din operatör kan debitera standardavgifter för meddelanden, data och annat. Du är ansvarig för dessa avgifter. Vi kan skicka och ta emot textmeddelanden via mobiltelefonoperatörer eller andra nätverk, och tillförlitlighetsnivån kan variera. Vi är inte ansvariga för att meddelanden levereras eller levereras i tid, eftersom detta ligger utom vår kontroll. Ansvaret ligger hos mobiltelefonoperatörerna eller andra nätverk. Oaktat det föregående använder vi ditt mobilnummer i enlighet med Sekretesspolicyn.

 26. MEDDELANDE ANGÅENDE APPLE

  Du bekräftar att dessa Villkor endast gäller mellan dig och AliveCor, inte med Apple, och Apple är inte ansvarigt för Appen och innehållet däri. Apple har inga skyldigheter av några slag att ombesörja underhåll och supporttjänster i fråga om Appen. I den händelse av att Appen inte överensstämmer med någon tillämplig garanti kan du meddela Apple så återbetalar Apple dig inköpspriset för Appen, om något, och i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lag har Apple inga andra garantiskyldigheter av något slag i fråga om Appen. Apple är inte ansvarigt för att bemöta eventuella anspråk från dig eller någon tredje part i fråga om Appen eller ditt innehav och/eller din användning av Appen, inklusive men inte begränsat till: (i) produktfordringar; (ii) anspråk om att Appen inte uppfyller eventuella tillämpliga lagliga eller reglerade krav; och (iii) anspråk som uppkommer enligt konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning. Apple är inte ansvarigt för utredning, försvar, förlikning och fullgörande av någon tredje parts anspråk på att Appen eller ditt innehav eller din användning av Appen gör intrång i den tredje partens immateriella äganderätt. Du samtycker till att uppfylla eventuella tillämpliga, tredje parts villkor när du använder Appen. Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredjeparter till dessa Villkor, och i och med att du godkänner Villkoren har Apple rätt (och bedöms ha accepterat rätten) att verkställa Villkoren mot dig som berättigad tredje part till Villkoren. Härmed framställer du och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land för vilket USA:s förvaltning har utfärdat ett embargo eller som betecknas av USA: s förvaltning som ett land som “stöttar terrorister”; och (ii) du inte står på någon lista från USA:s förvaltning över förbjudna eller begränsade parter.

 27. Kontaktuppgifter. AliveCor-tjänsten erbjuds av AliveCor, Inc. Du kan kontakta oss via e-post på support@alivecor.com.

Senaste revidering: [2019-07-01]